zachowanie w miejscu publicznym

Więcej o:

zachowanie w miejscu publicznym

  • JORDANIA (Jordańskie Królestwo Haszymidzkie)

    działania zmierzające do nawrócenia muzułmanina na inną wiarę są prawnie zakazane. Szczególną uwagę należy zwracać na przestrzeganie miejscowych norm zachowania w miejscach publicznych. Dotyczy to przede wszystkim szacunku dla obyczajów i muzułmańskich norm religijnych oraz stosunku do kobiet