Strefa Schengen. Wszystko, co musisz wiedzieć o obszarze składającym się z 26 państw

Strefa Schengen to obszar ze zniesionymi kontrolami wewnętrznymi na granicach państw. Składa się na niego obecnie 26 państw. Nie wszystkie z nich należą do Unii Europejskiej.

Strefa Schengen. Co to jest?

Co to jest Strefa Schengen? Chodzi o obszar liczący obecnie 26 państw, na którym zniesiono kontrole na granicach wewnętrznych. Powstanie strefy stało się możliwe dzięki układowi zawartemu w Schengen w 1985 r. Bardzo istotne jest to, że w strefie tej obowiązuje także dorobek prawny Schengen. Jego charakterystyka sprawia, że możliwe jest nie tylko przekraczanie granic wewnętrznych, ale też:

  • ochrona granic;
  • ochrona danych osobowych;
  • współpraca służb policyjnych;
  • wydawanie wiz cudzoziemcom.

Działa tutaj również System Informacyjny Schengen. Dzięki niemu możliwe jest sprawdzanie, czy osoby lub przedmioty mogą zgodnie z prawem przekraczać granicę i nie są poszukiwane. Dostęp do tego systemu mają policja, straż graniczna, służby konsularne i służby celne państw wchodzących w skład Strefy Schengen.

Strefa Schengen: lista krajów

Które państwa wchodzą w skład Strefy Schengen? Lista krajów powinna być podzielona na członków Unii Europejskiej i te państwa, które nie weszły w jej skład. Mowa tutaj o:

  • Krajach UE: Austrii, Belgii, Czechach, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Litwie, Luksemburgu, Łotwie, Malcie, Niemcach, Polsce, Portugalii, Słowacji, Słowenii, Szwecji, Węgrach i Włoszech.
  • Krajach poza UE: Islandii, Norwegii, Szwajcarii i Liechtensteinie. 

O członkostwo w Strefie Schengen starają się Rumunia, Bułgaria, Chorwacja i Cypr.  Szczególny status mają Wielka Brytania i Irlandia, które nie zdecydowały się znieść kontroli, ale korzystają z niektórych elementów dorobku Schengen.

Zobacz wideo "Gdyby nie podwójne łóżko, nie zaszłabym w ciążę", czyli najbardziej absurdalne skargi turystów na biura podróży

Jak przekraczać granicę Strefy Schengen?

Jak przekraczać granicę Strefy Schengen? Stanowi ona terytorium, na którym obowiązuje gwarantowany swobodny przepływ osób. Zdecydowano się na zniesienie kontroli wewnętrznych na rzecz zaostrzenia ich na zewnętrznych granicach Strefy Schengen. Dlatego w praktyce przejścia graniczne na lądzie zostały zlikwidowane. Granice można przekraczać w dowolnym miejscu i czasie. Mogą z tego korzystać zarówno obywatele państw członkowskich, jak i państw trzecich.

Przekraczanie granicy w Strefie Schengen - przepisy

Jak wygląda przekraczanie granicy w Strefie Schengen? Przepisy zostały tu zliberalizowane. Osiągnięto porozumienie sprawiające, że nie ma kontroli na granicach. Nie oznacza to jednak, że przepisy przestały obowiązywać. Dotyczy to przede wszystkim konieczności posiadania dowodu tożsamości w postaci dowodu osobistego lub paszportu. Jednocześnie może zostać dokonana kontrola w zakresie legalności pobytu obywateli państw trzecich w Strefie Schengen. Szczególne przepisy dotyczą długotrwałego pobytu na terytorium innego państwa strefy Schengen niż to, którego jest się obywatelem. 

Przekraczanie granicy w Strefie Schengen - przewóz

Co jeszcze warto wiedzieć jeśli chodzi o przekraczanie granic w Strefie Schengen?  Pod warunkiem spełnienia dodatkowych formalności można podróżować ze zwierzętami domowymi. Podobnie jest jeśli chodzi o przewóz mięsa, żywności i roślin o tyle, o ile są one przeznaczone dla własnego użytku. Prawo takie obowiązuje też w przypadku wyrobów tytoniowych i alkoholu, jednak w ich przypadku poszczególne państwa mogą wprowadzać własne limity.

Zobacz też: Wezuwiusz: drzemiąca bestia na Półwyspie Apenińskim

Więcej o: