Najdłuższy dopływ Dunaju. Które wielkie rzeki zasilają Dunaj? Najdłuższa ma 966 km

Najdłuższym dopływem Dunaju jest Cisa, która płynie przez terytoria 5 państw. Wody drugiej największej rzeki Europy zasilają też inne cieki, które warto znać. Nad niektórymi z nich leżą ważne turystyczne ośrodki.

Najdłuższe dopływy Dunaju. Co warto wiedzieć o wielkiej rzece i jej dopływach?

Jakie są najdłuższe dopływy Dunaju? Najpierw warto poświęcić kilka słów drugiej z największych rzek Europy, która ustępuje jedynie Wołdze. Przepływa ona łącznie przez 10 państw i ma długość 2888 km. Jej średni przepływ wody w delcie wynosi 6700 m³/s. Dorzecze Dunaju obejmuje bardzo rozległe terytoria Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej. 

Jednocześnie nad Dunajem leżą aż cztery wielkie europejskie stolice: Wiedeń, Bratysława, Budapeszt i Belgrad. Płynący wśród bardzo różnych krajobrazów Dunaj był zawsze rzeką granic. Było tak już w czasach rzymskich, gdy potężne umocnienia broniły granic imperium przed najazdem barbarzyńców z północy. W średniowieczu na tej wielkiej rzece kończyło się władanie Bizancjum i jego wpływy. Potem państwo to zniszczyli Turcy, którzy przez wieki toczyli walki o tereny położone nad Dunajem m.in. z Habsburgami. 

W końcu Dunaj zaczął być kojarzony z tą ostatnią dynastią, Austro-Węgrami, walcem i specjałami przynajmniej kilku narodowych kuchni. Dzisiaj rzeka ta łączy aż 10 niepodległych państwa: Niemcy, Austrię, Słowację, Węgry, Chorwację, Serbię, Bułgarię, Mołdawię, Rumunię i Ukrainę.  

Amazonka, Amazonia, Ameryka Południowa Najdłuższe rzeki Ameryki Południowej: nie tylko Amazonka

Najdłuższy dopływ Dunaju: Cisa

Najdłuższym dopływem Dunaju jest Cisa, która liczy sobie 966 km. U ujścia do Dunaju jej średni przepływ to 776 m³/s. Jej bieg toczy się przez 5 państw: Ukrainę, Rumunię, Słowację, Węgry i Serbię. Swoje źródła Cisa ma na Ukrainie, w obrębie jej dorzecza mieszka 14 milionów ludzi. Jej bieg w  przeważającej mierze ma charakter nizinny (poza pierwszym okresem biegu od źródła). Ujście do Dunaju znajduje się w Serbii. Usytuowane jest w połowie drogi pomiędzy Nowym Sadem a Belgradem. 

W XIX w. przystąpiono do regulacji Cisy. Wcześniej tworzyła ona bardzo rozległe terasy zalewowe. Często była przyczyną niszczących powodzi. Wody Cisy mają duże znaczenie dla systemów irygacyjnych na terytoriach, przez które przepływa. Jednocześnie pomiędzy miejscowością Dombrád na Węgrzech a ujściem rzeka jest żeglowna. 

Zobacz wideo Cud Podlasia wygląda jak wyspa na Pacyfiku

Najdłuższe dopływy Dunaju: lista dużych miast nad Cisą

Cisa ma szczególne miejsce na liście najdłuższych dopływów Dunaju nie tylko z uwagi na swoją długość, ale i tereny, przez które przepływa. Leży nad nią wiele dużych europejskich miast. Rzeka jest też silnie związana z historią i świadomością narodową Węgrów. Przed podziałem Austro-Węgier była największym ciekiem, które w całości biegło w węgierskiej części dualistycznego państwa. 

Fot. Jarosław Kubalski / Agencja Wyborcza.pl

Obecnie największym miastem nad Cisą jest węgierski Segedyn. Inne duże ośrodki to:

  • Użhorod na Ukrainie;
  • Preszów i Koszyce na Słowacji;
  • Kluż-Napoka, Timisoara, Târgu Mures, Arad i Oradea w Rumunii;
  • Miszkolc, Debreczyn i Segedyn na Węgrzech;
  • Subotica i Zrenjanin w Serbii.

Brzegi Missouri, USA. Jedno z miejsc w USA wciąż zdominowanych przez dziką naturę. Najdłuższe rzeki Ameryki Północnej: gdzie znaleźć rekordzistki?

Najdłuższe dopływy Dunaju. Ranking najważniejszych rzek

Jak prezentuje się przy tym ranking najdłuższych dopływów Dunaju? Najważniejsze rzeki do niego wpływające to oprócz Cisy także:

  • Prut - liczy sobie 953 km i jest niewiele krótszy od Cisy. Toczy swoje wody przez terytoria Ukrainy, Rumunii i Mołdawii. Źródła ma na Ukrainie, ujście do Dunaju zaś na wschód od miasta Gałacz w Rumunii. Dużymi miastami nad Prutem są Czerniowce, Kołomyja, Kaguł i Ungheni. 
  • Sawa - długości 940 km. Przepływa przez Słowenię, Chorwację, Bośnię i Hercegowinę oraz Serbię. Przepływa przez Lublanę, Zagrzeb i wpada do Dunaju w Belgradzie.
  • Drawa - o długości 725 km. Przepływa przez Austrię, Chorwację, Słowenię, Węgry i Włochy. Leżą nad nią Maribor i Osijek. 
  • Seret - płynący przez 726 km. Toczy swoje wody przez terytoria Ukrainy i Mołdawii. 

Zobacz też: Najdłuższe rzeki Azji: gdzie się znajdują i skąd wypływają?

Więcej o: