Najwyższe góry w Europie przebiegają przez granice aż 8 państw. Jakie są najwyższe łańcuchy górskie w Europie?

Najwyższe góry w Europie rozpościerają się w centralno-zachodniej części kontynentu. Alpy, bo o nich mowa, zajmują powierzchnię 220 tys. km2. Jakie inne łańcuchy górskie Europy są zaliczane do najwyższych?

Gdzie są najwyższe góry w Europie?

Najwyższe góry w Europie to oczywiście Alpy z Mont Blanc jako najwyższym szczytem. Szukając odpowiedzi na pytanie, gdzie są najwyższe góry w Europie, należy skierować się na obszar centralnej i zachodniej Europy. Ciągnący się od północno-zachodnich Włoch, przez środek kontynentu, aż do doliny Dunaju w okolicach Wiednia — łańcuch górski Alpy — to najwyższe góry w Europie. Alpy rozpościerają się na długości ok. 1200 km. Zajmują powierzchnię 220 tys. km², a ich szerokość waha się w przedziale od 150 do 250 km. Główny podział geograficzny najwyższych gór w Europie, przedstawia się następująco:

 • Alpy Wschodnie — niższe 
 • Alpy Zachodnie — wyższe

Granica między Alpami Wschodnimi a Zachodnimi przebiega następująco: Jezioro Bodeńskie, dolina górnego Renu, przełęcz Splügen i dolina Valle San Giacomo. Podział geograficzny to nie jedyny wyznacznik podziału najwyższych gór w Europie. Oprócz niego Alpy można podzielić także na podstawie kryterium geologicznego. Wyróżniamy wówczas:

 • Alpy Centralne — zbudowane ze skał metamorficznych
 • Alpy Wapienne zbudowane ze skał osadowych
 • Prealpy — zbudowane ze skał kredowych, a także granitowych

Najwyższe góry w Europie: kraje, przez które przebiegają Alpy.

Kraje, przez które przebiegają najwyższe góry w Europie, określa się mianem krajów alpejskich. Zgodnie z Konwencją Alpejską z 1991 r., do krajów alpejskich należy zaliczyć:

 • Austrię 
 • Francję
 • Liechtenstein 
 • Monako
 • Niemcy
 • Słowenię
 • Szwajcarię
 • Włochy

W gronie krajów alpejskich niektórzy wymieniają także Węgry. Wynika to z faktu, że na granicy węgiersko-austriackiej leży niewielkie pasmo górskie Wzgórza Koszeg, zaliczane do skrajnych pasm górskich łańcucha Alp. 

Zobacz wideo Topniejący lodowiec może spaść z Mont Blanc

Najwyższe szczyty górskie w Europie — kwestia sporna?

Gdzie znajdują się najwyższe szczyty górskie w Europie? Z pewnością szukać ich należy w najwyższych górach kontynentu. Najwyższym szczytem górskim w Europie jest znajdujący się w Alpach Zachodnich Mont Blanc. Jego wysokość wynosi 4808 m n.p.m. Warto jednak zaznaczyć, że kwestia najwyższego szczytu w Europie bywa sporna i można spotkać się z informacją, że najwyższym szczytem w Europie jest Elbrus z wysokością 5642 m n.p.m. Skąd wynika ta rozbieżność? Elbrus położony jest w Górach Kaukaz, przez które przebiega granica gruzińsko-rosyjska. Jeżeli przyjąć to miejsce za granicę kontynentów, to najwyższym szczytem górskim w Europie byłby właśnie Elbrus. Wokół tego zagadnienia wybuchło spore zamieszanie, ale oficjalnie uznaje się, że najwyższym szczytem górskim w Europie jest Mont Blanc. 

Najwyższe łańcuchy górskie w Europie — gdzie leżą?

Które góry starego kontynentu stanowią najwyższe łańcuchy górskie w Europie? Europa w zdecydowanej większości to kraj nizinny. Urozmaiconą rzeźbą terenu charakteryzuje się głównie część środkowa i południowa. Wśród najwyższych łańcuchów górskich w Europie należy wymienić:

 • Alpy — leżą na terytorium 8 państw, rozpościerają się od zachodu do centralnej części Europy 
 • Apeniny — znajdują się na terytorium Włoch
 • Pireneje — zajmują część Półwyspu Iberyjskiego
 • Karpaty — leżą na terytorium 8 państw w środkowej Europie 
 • Góry Skandynawskie — znajdują się na Półwyspie Skandynawskim
 • Góry Dynarskie — znajdują się na Półwyspie Bałkańskim 

Warto przy okazji wspomnieć o najdłuższym łańcuchu górskim w Europie. Rekordzistą na starym kontynencie są pod tym kątem Góry Skandynawskie. Rozpościerają się one na długości ok. 1800 km. 

Łańcuchy górskie w Europie. Jakie łańcuchy górskie leżą na terytorium Polski?

Które łańcuchy górskie w Europie znajdują się na terytorium Polski? Czy są to Tatry? Okazuje się, że nie, a żeby zrozumieć dlaczego, warto na początku rozróżnić, czym jest łańcuch górski, a czym pasmo górskie. Łańcuch górski definiuje się jako teren górski z równolegle ułożonymi pasmami górskimi. Pasmo górskie jest zatem częścią łańcucha. Tak więc w Polsce wyróżniamy trzy łańcuchy górskie:

 • Sudety
 • Karpaty
 • Góry Świętokrzyskie

W każdym z powyższych łańcuchów górskich wyróżnić można pasma górskie. I tak dla przykładu, najbardziej znane i najliczniej odwiedzane w Polsce góry, czyli Tatry — zaliczają się do łańcucha górskiego Karpaty. Oprócz Tatr, w skład łańcucha górskiego Karpaty wchodzą także m.in. Pieniny i Bieszczady. Najwyższym szczytem górskim w Polsce są leżące w Tatrach Rysy. Szczyt leży przy granicy ze Słowacją, a jego wysokość po stronie polskiej wynosi 2499 m n.p.m.

Zobacz też: Alpy. Skutki globalnego ocieplenia klimatu widoczne są z kosmosu. Góry stają się bardziej zielone

Więcej o: