Zamek w Ojcowie. Ciekawy obiekt architektoniczny w najmniejszym parku narodowym w Polsce

Zamek w Ojcowie stanowił jeden z ważnych elementów systemu twierdz stworzonych za czasów Kazimierza Wielkiego. Obecnie jego ruiny są ciekawą atrakcją turystyczną w ramach Ojcowskiego Parku Narodowego.

Zamek Kazimierzowski w Ojcowie - historia

Zamek Kazimierzowski w Ojcowie to obecnie przede wszystkim ruiny, ale jego przeszłość sięga II poł. XIV w. Został wybudowany na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej na polecenie jednego z największych polskich monarchów, których chciał otoczyć granice swojego państwa murowanymi warowniami. Według tradycji nazwa warowni (pierwotnie brzmiąca ''Oczecz'') ustanowiona została na pamiątkę walki Władysława Łokietka, będącego ojcem Kazimierza Wielkiego, o tron w Krakowie.

ADAM GOLEC

Murowana budowla istniała już z pewnością w 1370 r. Od czasów Jagiełły była dzierżawiona przez możnowładców małopolskich i bogatych kupców (m.in. Szafrańców, Tęczyńskich i Bonerów). Władała tu także Bona Sforza. Dobre czasy dla twierdzy skończyły się na pocz. XVII w. i wówczas popadła ona w ruinę. Przebudowano go dopiero w połowie stulecia. Kolejny okres upadku zapoczątkowany został tu w początkach XIX stulecia. Prace remontowe zlecone przez Ludwika Krasińskiego w latach 90. XIX w. miały niewielki zakres. Zniszczenia przyniosła tu jeszcze I wojna światowa. Późniejsze renowacje były ograniczone i służyły zabezpieczeniu pozostałości budowli. 

Zamek w Ojcowie - zwiedzanie

Jak prezentuje się obecnie zamek w Ojcowie? Zwiedzanie jest tu możliwe w pewnym zakresie dzięki pracom przygotowawczym z ostatnich lat. Wyremontowano m.in. wieżę bramną i stołp, który dzięki temu po raz pierwszy został oddany do użytku zwiedzających. Odtworzono nie tylko pokrycie, ale i wnętrze - udostępniana jest tu także multimedialna ekspozycja. Istnieje idea rozbudowywania ekspozycji o wciąż nowe elementy.

Prowadzi się tu także prace mające na celu zabezpieczenie i lepsze wyeksponowanie pozostałości zamku. Możliwe jest także podziwianie doliny Prądnika ze specjalnego pomostu widokowego. Obecnie zwiedzanie zamku możliwe jest przez cały rok. Odbywa się przy tym w godzinach wyznaczonych przez Ojcowski Park Narodowy.

Zobacz wideo Cud Podlasia wygląda jak wyspa na Pacyfiku

Ojców - ruiny zamku i nie tylko

Czemu jeszcze warto odwiedzić Ojców? Ruiny zamku to nie wszystko, bo kusi również malownicza okolica z wapiennymi skałkami. Ojcowski Park Narodowy sam w sobie jest ciekawym celem wycieczek. Chociaż jest to najmniejszy park narodowy w naszym kraju, to nie brak tu atrakcji. Utworzona w 1956 r. forma ochrony przyrody ma powierzchnię 21,46 km². Symbolem jest tu nietoperz - w sumie żyje tutaj 17 gatunków tych niezwykłych ssaków.

Parki narodowe w Polsce - Ojcowski Park Narodowy. Zdjęcie ilustracyjneParki narodowe w Polsce - Ojcowski Park Narodowy. Zdjęcie ilustracyjne pixabay

Oprócz Zamku w Ojcowie atrakcjami są tutaj Zamek w Pieskowej Skale i przede wszystkim jaskinie turystyczne - Ciemna i Łokietka. W parku podziwiać można też liczne formy skałkowe - choćby bramy skalne i grupy skał wapiennych. W parku i jego otulinie żyje do 11 tys. gatunków zwierząt, liczne odmiany mchów, porostów i ok. 30 zespołów roślinnych.

Zamek w Ojcowie - parking

Co z parkingiem? Zamek w Ojcowie jest łatwym celem wypraw dla osób, które zdecydowały się na własny środek lokomocji. Mogą one pozostawić auto na niestrzeżonym parkingu pod ruinami, który jest czynny w godzinach 8.00 - 20.00 przez cały rok. Opłaty dokonuje się za pośrednictwem parkomatu.

Zobacz też: Jura Krakowsko-Częstochowska to nie tylko zamki. Zobacz, jakie atrakcje czekają tu na turystów

Więcej o: