Bieszczady mają swoją mroczną stronę. Cmentarze i cerkwiska to nieme świadectwa przeszłych dni

Cmentarze i cerkwiska w Bieszczadach są niemymi świadkami historii. Wskazują miejsca, które kiedyś tętniły życiem. Gdzie ich szukać? O tych lokalizacjach warto wiedzieć.

Więcej ciekawych artykułów o podróżach znajdziecie na naszej stronie głównej Gazeta.pl.

Zobacz wideo Opuszczony cmentarz w Otwocku. Przyjeżdżają tu Żydzi z całego świata

Jesień i okolice Dnia Wszystkich Świętych to czas, gdy chętniej odwiedzamy groby zarówno bliższych, jak i dalszych krewnych. Wiele osób również zwiedza zabytkowe cmentarze - to nieme świadectwa przeszłych dni i tego, jak kiedyś wyglądało życie ludzkie. Ciekawym pomysłem na jesienną wycieczkę są cmentarze i cerkwiska w Bieszczadach. Czym są cerkwiska? To miejsca i pozostałości po cerkwiach właśnie. O tych warto wiedzieć i w miarę możliwości zobaczyć. 

Cmentarze i cerkwiska w Bieszczadach. Te nekropolie wciąż istnieją 

Wiele cmentarzy i cerkwisk w Bieszczadach już nie istnieje bądź zostały po nich pojedyncze nagrobki. Ale te nekropolie wciąż istnieją, więc można je zobaczyć:

  • cmentarz w Beniowej - pierwotnie były tu trzy cmentarze - dwa grzebalne i cerkiewny. Do dziś ostał się tylko jeden. Zachowało się niewiele nagrobków, głównie te z wykutym w piaskowcu symbolem kwiatu w dzbanie. Nekropolie są oznaczone tablicą informacyjną z rysem historycznym.
  • cmentarz w Bystrym (koło Baligrodu) - jest zadbany, zachowało się w nim kilka nagrobków i krzyży. Uwagę zwraca szczególnie grób właściciela Łubnego - Józefa Jorasza oraz jego dzieci.,
  • cmentarz w Dwerniku - składał się z dwóch części przedzielonych drogą. Do dziś zachowała się mniejsza, zachodnia. Natomiast w większej części stoją obecnie domy. Na istniejącym cmentarzu można zobaczyć około 12 nagrobków, szczególnie żeliwne krzyże na cokołach, jak i same cokoły bez krzyży.

Cmentarze i cerkwiska w Bieszczadach. Kiedyś były tu cerkwie, teraz zostało niewiele śladów

W Bieszczadach było niegdyś wiele wsi i cerkwi. Do dziś przetrwało jednak niewiele z nich. Z wielu prawosławnych świątyń zostały jedynie podmurówki, ewentualnie pojedyncze elementy, jak w tych przypadkach:

  • cerkwisko w Balnicy - została jedynie podmurówka i dwa krzyże,
  • cerkwisko w Berehach (Brzegach) Górnych - tutaj zostały tylko fragmenty podmurówki oraz kamienne płyty,
  • cerkwisko w Bukowcu - w tym miejscu również są tylko resztki podmurówki świątyni,
  • cerkwisko w Beniowej - poza podmurówką i krzyżami ze zwieńczeń nie zostało nic z dawnej cerkwi,
  • cerkwisko w Kielczawie - tutaj jedynymi pozostałościami po dawnej świątyni są schody, które do niej prowadziły i krzyż z jej zwieńczenia.
Więcej o: