Kwarantanna po przyjeździe do Polski. Rząd wprowadza ważne zmiany

Do tej pory osoby, które przyjeżdżały do Polski transportem zbiorowym, musiały przejść 10-dniową kwarantannę. Rząd jednak zmienił zasady. Osoby, które okażą przy wjeździe negatywny wynik testu na obecność koronawirusa, zostaną z niej zwolnione.

Pod koniec grudnia rząd w ramach tzw. narodowej kwarantanny wprowadził szereg nowych obostrzeń. Jednym z nich była konieczność odbycia 10-dniowej kwarantanny przez osoby, które wracają do Polski transportem zbiorowym. Zwolnieni z tego obowiązku byli m.in. ci, którzy zostali zaszczepieni na COVID-19.

Zobacz wideo Czy w lutym dojdzie do poluzowania obostrzeń?

W Dzienniku Ustaw RP niedawno zostało opublikowane rozporządzenie, które nowelizuje te zasady. Do listy zwolnionych z kwarantanny po powrocie zostały dodane m.in. osoby, które posiadają negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 wykonanego, przed przekroczeniem granicy, w okresie 48 godzin, licząc od momentu wyniku tego testu. Wynik musi zostać pokazany funkcjonariuszowi Straży Granicznej. Powinien być w języku polskim lub angielskim.

Z aktualnymi wytycznymi dotyczącymi zwolnienia z kwarantanny po przyjeździe do Polski można zapoznać się też na stronie Straży Granicznej

Hotele. Dłuższa lista wyjątków

Rozszerzony został też katalog osób, które mogą korzystać z hoteli (obiekty noclegowe nadal pozostają zamknięte dla turystów). Do listy dodano:

  • dziennikarzy, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 1914), w związku z wykonywaniem, poza miejscem stałego zamieszkania, zadań zawodowych lub prowadzonej przez nich działalności gospodarczej związanej z wykonywaniem zawodu dziennikarza,
  • sędziów sportowych, których obecność jest niezbędna dla realizacji współzawodnictwa sportowego, oraz osoby przeprowadzające kontrolę antydopingową, o której mowa w ustawie z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zwalczaniu dopingu w sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1872 oraz z 2020 r. poz. 2391);
  • osoby realizujące w Rzeczypospolitej Polskiej projekty inwestycyjne, które otrzymały wsparcie na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1752), uchwały nr 122/2011 Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2011 r. w sprawie przyjęcia programu rozwoju pod nazwą "Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011–2030" lub są obsługiwane przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2017 r. o wykonywaniu zadań z zakresu promocji polskiej gospodarki przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna (Dz. U. z 2020 r. poz. 994 i 1422), oraz dla pracowników Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna w związku z wykonywaniem, poza miejscem stałego zamieszkania, zadań zawodowych związanych z obsługą wskazanych powyżej projektów inwestycyjnych.

Wszystkie te grupy powinny okazać odpowiednie dokumenty. Przykładowo w przypadku dziennikarzy jest to legitymacja prasowa. 

Więcej o: