Kwarantanna po przyjeździe do Polski. Rząd wprowadza ważne zmiany

Do tej pory osoby, które przyjeżdżały do Polski transportem zbiorowym, musiały przejść 10-dniową kwarantannę. Rząd jednak zmienił zasady. Osoby, które okażą przy wjeździe negatywny wynik testu na obecność koronawirusa, zostaną z niej zwolnione.

Pod koniec grudnia rząd w ramach tzw. narodowej kwarantanny wprowadził szereg nowych obostrzeń. Jednym z nich była konieczność odbycia 10-dniowej kwarantanny przez osoby, które wracają do Polski transportem zbiorowym. Zwolnieni z tego obowiązku byli m.in. ci, którzy zostali zaszczepieni na COVID-19.

Zobacz wideo Czy w lutym dojdzie do poluzowania obostrzeń?

W Dzienniku Ustaw RP niedawno zostało opublikowane rozporządzenie, które nowelizuje te zasady. Do listy zwolnionych z kwarantanny po powrocie zostały dodane m.in. osoby, które posiadają negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 wykonanego, przed przekroczeniem granicy, w okresie 48 godzin, licząc od momentu wyniku tego testu. Wynik musi zostać pokazany funkcjonariuszowi Straży Granicznej. Powinien być w języku polskim lub angielskim.

Z aktualnymi wytycznymi dotyczącymi zwolnienia z kwarantanny po przyjeździe do Polski można zapoznać się też na stronie Straży Granicznej

SeszeleSeszele. Zaszczepiłeś się? Rajskie wyspy czekają na ciebie

Hotele. Dłuższa lista wyjątków

Rozszerzony został też katalog osób, które mogą korzystać z hoteli (obiekty noclegowe nadal pozostają zamknięte dla turystów). Do listy dodano:

  • dziennikarzy, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 1914), w związku z wykonywaniem, poza miejscem stałego zamieszkania, zadań zawodowych lub prowadzonej przez nich działalności gospodarczej związanej z wykonywaniem zawodu dziennikarza,
  • sędziów sportowych, których obecność jest niezbędna dla realizacji współzawodnictwa sportowego, oraz osoby przeprowadzające kontrolę antydopingową, o której mowa w ustawie z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zwalczaniu dopingu w sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1872 oraz z 2020 r. poz. 2391);
  • osoby realizujące w Rzeczypospolitej Polskiej projekty inwestycyjne, które otrzymały wsparcie na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1752), uchwały nr 122/2011 Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2011 r. w sprawie przyjęcia programu rozwoju pod nazwą "Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011–2030" lub są obsługiwane przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2017 r. o wykonywaniu zadań z zakresu promocji polskiej gospodarki przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna (Dz. U. z 2020 r. poz. 994 i 1422), oraz dla pracowników Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna w związku z wykonywaniem, poza miejscem stałego zamieszkania, zadań zawodowych związanych z obsługą wskazanych powyżej projektów inwestycyjnych.

Wszystkie te grupy powinny okazać odpowiednie dokumenty. Przykładowo w przypadku dziennikarzy jest to legitymacja prasowa. 

Irlandia zaostrza zasady wjazduIrlandia i Anglia zaostrzają restrykcje dla podróżnych. Wjazd tylko z negatywnym wynikiem testu

Więcej o: