Kwarantanna po przyjeździe do Polski. Dla kogo? Jest kilka wyjątków

Kwarantanna po przyjeździe do Polski dotyczy osób, które przekraczają granicę zewnętrzną Unii Europejskiej (z wyjątkami). Z kolei od 28 grudnia 2020 do 17 stycznia 2021 będzie dotyczyć także tych, którzy przybędą do kraju transportem zbiorowym. Są jednak wyjątki, kiedy poddanie się 10-dniowej kwarantannie nie będzie konieczne.

Kwarantanna po przyjeździe do Polski. Dla kogo?

"Od 28 grudnia br. na polskiej granicy obowiązywać będą nowe obostrzenia związane z zapobieganiem COVID-19. Z kwarantanny nie będą już zwolnieni Polacy, obywatele państw UE, EOG oraz Szwajcarii przekraczający polską granicę, stanowiącą granicę zewnętrzną UE. Na kwarantannę po przekroczeniu granicy kierowani będą podróżujący transportem zbiorowym" - czytamy na stronie Straży Granicznej. Nowe rozporządzenie zostało już opublikowane w Dzienniku Ustaw.

Co uważane jest za transport zbiorowy? Według rozporządzenia są to:

  • statki powietrzne
  • transport kolejowy
  • pojazdy samochodowe: a) będące środkiem publicznego transportu zbiorowego b) przeznaczone konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą c) służące do wykonywania międzynarodowego transportu drogowego lub niezarobkowego międzynarodowego przewozu drogowego, lub międzynarodowego przewozu regulowanego, lub międzynarodowego transportu kombinowanego d) przeznaczone konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą w zarobkowym międzynarodowym transporcie drogowym osób.

Warto dodać, że do 17 stycznia 2021 transport kolejowy wykonywany z przekroczeniem granicy Polski, która stanowi granicę zewnętrzną UE, zostaje wstrzymany.

Zobacz wideo Rząd ogłosił narodową kwarantannę od 28 grudnia

Kwarantanna po przyjeździe do Polski. Kto nie musi?

W rozporządzeniu zawarto sporo wyjątków, kiedy kwarantanna nie jest konieczna. Nie trzeba jej odbywać, gdy przekracza się granice w ramach czynności zawodowych, służbowych lub zarobkowych (dotyczy to np. załogi statku powietrznego, marynarzy, żołnierzy czy kierowców wykonujących przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu drogowego).

Ponadto z kwarantanny zwolnione są osoby, które posiadają zaświadczenie, że były szczepione przeciwko COVID-19.

Każda z osób, która należy do którejś z grup objętych wyjątkiem, musi pokazać funkcjonariuszowi Straży Granicznej stosowny dokument, który potwierdza cel przyjazdu lub kwalifikacje zawodowe. Szczegóły znajdują się w rozporządzeniu w Dzienniku Ustaw oraz na stronie Straży Granicznej.

Więcej o: