Zakaz lotów zaktualizowany. Wiadomo, do kiedy będą zawieszone loty z Wielkiej Brytanii

W Dzienniku Ustaw pojawiło się nowe rozporządzenie dotyczące zawieszenia lotów z Wielkiej Brytanii do Polski. Zakaz ma obowiązywać do 6 stycznia 2021 roku.

Wielka Brytania. Zakaz lotów zaktualizowany

W związku z pojawieniem się na Wyspach nowej mutacji koronawirusa, wiele krajów, w tym Polska, zawiesiło loty z Wielkiej Brytanii. Rzecznik rządu Piotr Muller informował w poniedziałek na Twitterze, że nasz kraj zrobi to o północy z 21 na 22 grudnia.

W poniedziałek w godzinach wieczornych w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie, które wprowadza wspomniany zakaz. Czytamy w nim:

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym (Dz. U. poz. 2189) wprowadza się następujące zmiany:1) w § 1 w ust. 1 w pkt 9 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 10 w brzmieniu: "10) Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej"; 2) w § 2 wyrazy „31 grudnia 2020 r.” zastępuje się wyrazami „6 stycznia 2021 r.”.

Oznacza to, że do listy krajów, z których loty do Polski są zakazane, zostały dołączone Wielka Brytania i Irlandia Północna. Zakaz ma obowiązywać do 6 stycznia 2021 roku.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Zakaz lotów. Wielka Brytania. Nie wszystkie linie zwrócą pieniądze

Nie wszystkie linie lotnicze zwrócą pasażerom pieniądze za bilety na odwołane loty. W zamian proponują vouchery lub możliwość podróży w innym terminie.

Z kolei Ryanair opublikował na Twitterze oświadczenie, że wszystkie osoby, które w najbliższych dniach miały podróżować irlandzkimi liniami na trasie z lub do Wielkiej Brytanii, otrzymają powiadomienie mailowe. Będą mogły bezpłatnie zmienić rezerwację lub otrzymają zwrot kosztów, jeżeli będą sobie tego życzyć.

Zobacz wideo Rząd ogłasza kwarantannę narodową od 28 grudnia
Więcej o: