Stoki narciarskie będą otwarte. Znamy szczegółowe wytyczne

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii opublikowało szczegółowe wytyczne, według których powinna działać branża narciarska. Wyróżniono między innymi, kto może wspólnie jechać jedną gondolą, a także zalecono podział terenów narciarskich na specjalne strefy.

We wtorek rano wicepremier Jarosław Gowin potwierdził na Twitterze, że stoki narciarskie w tym sezonie zimowym będą otwarte. Teraz na stronie ministerstwa zostały opublikowane szczegółowe zalecenia, według których tereny narciarskie, stacje turystyczno-narciarskie oraz koleje linowe i wyciągi powinny działać.

Wytyczne zostały podzielone na cztery części:

  1. Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom / obsłudze.
  2. Zapewnienie bezpieczeństwa na terenie zorganizowanych terenów narciarskich, kolei linowych i wyciągów narciarskich oraz stacji turystyczno-narciarskich.
  3. Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia SARS-CoV-2 u pracowników / obsługi.
  4. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia SARS-CoV-2 u gościa / klienta.

W części drugiej wyróżniono aż 17 punktów. Wśród nich znalazły się m.in. zapisy dotyczące dezynfekowania rąk czy zachowywania dystansu społecznego. W kilku punktach jest także mowa o regularnej dezynfekcji rozmaitych powierzchni (również wypożyczanego sprzętu), częstym wietrzeniu pomieszczeń czy umieszczaniu czytelnych instrukcji dotyczących nowych zasad oraz plakatów informacyjnych.

Ministerstwo zaleca, aby tereny narciarskie zostały podzielone na specjalne strefy, które obejmą stoki narciarskie, ośrodki noclegowe, wypożyczalnie i punkty restauracyjne. Tu pojawia się pierwsza niejasność. Jest mowa o punktach restauracyjnych i ośrodkach noclegowych. Czy zatem będą one działać? W "etapie odpowiedzialności", który ma potrwać od 28 listopada do 27 grudnia, zawarto bowiem zasadę, że strefy gastronomiczne pozostają zamknięte, podobnie jak hotele, które nie są dostępne dla turystów. Co dalej? Na razie nie wiadomo.

Zarekomendowano też, aby bilety można było kupować bezobsługowo, tj. online lub w biletomatach. Z kolei we wszystkich punktach usługowych, sklepach czy wypożyczalniach, które działają na terenie stacji turystyczno-narciarskich, powinna być możliwa płatność bezgotówkowa.

W jednym z punktów zalecono podjęcie działań, które pozwolą na równomierne rozłożenie w ciągu dnia ruchu narciarzy i turystów korzystających z transportu linowego. Nie wyszczególniono jednak konkretnych działań.

Z kolei w przypadku pracowników mowa jest przede wszystkim o zapewnieniu środków ochrony indywidualnej (rękawiczki, płyny do dezynfekcji, środki do zasłaniania ust i nosa itp.). Przypomina się też o konieczności dokładnego mycia lub dezynfekowania rąk, niepodawaniu dłoni i unikaniu bliskiego kontaktu, czyszczeniu powierzchni wspólnych czy wietrzeniu pomieszczeń i dezynfekowaniu wypożyczanego sprzęty. Zaleca się także, aby pracownicy unikali transportu publicznego, jeśli mają taką możliwość.

Przejazd wyciągami i kolejkami linowymi

Dużo miejsca poświęcono korzystaniu z transportu linowego. "W zakresie przejazdów wyciągami narciarskimi, kolejami linowymi oraz przenośnikami taśmowymi itp., w celu zapobiegania gromadzeniu się klientów w kolejce do przejazdu w/w urządzeniami, dopuszcza się ich funkcjonowanie zgodnie z przepustowością nominalną, w przypadku gdy miejsca zajmować będą osoby zamieszkujące w jednym gospodarstwie domowym lub mające wspólny nocleg lub wspólnie podróżujące do stacji turystyczno-narciarskiej" - czytamy w zaleceniach. Ponadto obowiązuje zasłanianie ust i nosa.

W innych przypadkach należy zachowywać dystans społeczny i stosować się do aktualnie obowiązującego rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

W tym miejscu pojawiają się kolejne niejasności, na które zwrócił uwagę serwis money.pl. Mowa jest bowiem o osobach, które mają wspólny nocleg. Władze nie zmieniły jednak zasad dotyczących działalności hoteli i innych obiektów noclegowych - te nadal będą niedostępne dla turystów.

Ministerstwo zaleca też, aby tak zorganizować oczekiwanie na transport linowy, by w kolejce pomiędzy klientami zachowane były odstępy. Jako przykłady zostały podane: odgradzanie szarfami, wyznaczanie "tuneli" dojścia, wyznaczanie punktów, w których mogą przebywać klienci itp.

Wśród zaleceń wymieniono też informowanie klientów o tym, aby - "o ile to możliwe i nie będzie powodowało gromadzenia się osób w kolejce do przejazdu urządzeniami transportu linowego" - na jednym krzesełku wyciągu lub gondoli siedziały osoby, które razem mieszkają lub mają wspólny nocleg bądź wspólnie podróżują do stacji turystyczno-narciarskiej.

Co w poszczególnych etapach?

W opublikowanych przez ministerstwo wytycznych wzięto też pod uwagę obostrzenia dla etapów wprowadzonych przez rząd. Mowa o "etapie odpowiedzialności" (od 28 listopada do 27 grudnia) oraz o "etapie stabilizacji" (najwcześniej od 28 grudnia, zależnie od sytuacji epidemicznej), w którym powrócimy do stref czerwonych, żółtych i zielonych.

W etapie odpowiedzialności zastosowany zostanie najdalej posunięty reżim sanitarny:

  • prowadzenie obiektu rekreacyjnego w postaci ośrodka narciarskiego/stacji narciarskiej jest dopuszczalne pod warunkiem zapewnienia, aby na jego terenie znajdowała się nie więcej niż jedna osoba na 100 m2 powierzchni ośrodka narciarskiego dostępnej dla jego użytkowników, z wyłączeniem obsługi;
  • zamknięcie stref gastronomicznych zgodnie z wytycznymi dla tej branży w trakcie trwania etapu odpowiedzialności.

Z kolei w etapie stabilizacji ograniczenia będą różne dla poszczególnych stref:

  • Strefa czerwona - prowadzenie obiektu rekreacyjnego w postaci ośrodka narciarskiego/stacji narciarskiej jest dopuszczalne pod warunkiem zapewnienia, aby znajdowała się na jego terenie nie więcej niż jedna osoba na 100 m2 powierzchni ośrodka narciarskiego dostępnej dla jego użytkowników, z wyłączeniem obsługi.
  • Strefa żółta - prowadzenie obiektu rekreacyjnego w postaci ośrodka narciarskiego/stacji narciarskiej – jest dopuszczalne pod warunkiem zapewnienia, aby znajdowała się na jego terenie nie więcej niż jedna osoba na 75 m2 powierzchni ośrodka narciarskiego dostępnej dla jego użytkowników, z wyłączeniem obsługi.
  • Strefa zielona - prowadzenie obiektu rekreacyjnego w postaci ośrodka narciarskiego/stacji narciarskiej – jest dopuszczalne pod warunkiem zapewnienia, aby znajdowała się na jego terenie nie więcej niż jedna osoba na 50 m2 powierzchni ośrodka narciarskiego dostępnej dla jego użytkowników, z wyłączeniem obsługi.

Gastronomia oraz hotele mają działać na zasadach zgodnych z właściwymi wytycznymi dla stref zielonej, żółtej lub czerwonej.

Ze wszystkimi wytycznymi można zapoznać się na stronie gov.pl. Wysłaliśmy do ministerstwa rozwoju pytania dotyczące wspomnianych wyżej niejasności. Czekamy na odpowiedź.

Więcej o: