COVID-19. W hotelach zatrzymamy się tylko w ramach podróży służbowej

Rząd ogłosił kolejne obostrzenia wynikające z walki z pandemią. Hotele będą otwarte tylko dla osób podróżujących służbowo, które okażą dokument potwierdzający ten fakt.

Rozporządzenie, które do 29 listopada zamyka dla większości z nas hotele, zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw. Precyzuje, w jaki sposób prowadzący ośrodki mogą zweryfikować cel przyjazdu gościa.

Z zakazu podróżowania wykluczeni zostali podróżujący służbowo, sportowcy, którzy, będąc zawodnikami, korzystają z usług hotelarskich w czasie zgrupowań i współzawodnictwa sportowego, a także medycy, pacjenci oraz ich opiekunowie. 

Potwierdzenie podróży

Tuż po ogłoszeniu obostrzeń przez premiera Mateusza Morawieckiego dotyczących hoteli i wyłączenia z zakazu osób będących w podróży służbowej, wiele osób zastanawiało się, czy będzie to weryfikowane i co dokładnie będzie uznawane za "podróż służbową". Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz w rozmowie w radiu TOK FM mówił, że na zdrowy rozsądek przyjazd z rodziną i psem nie może być potraktowany jako podróż w celach zawodowych. 

W opublikowanym dokumencie sprecyzowano, co należy zrobić, żeby osoba prowadząca usługi hotelowe nie miała wątpliwości, kogo może przyjąć, a kogo odprawić z kwitkiem. 

Jak czytamy w opublikowanym rozporządzeniu, należy posiadać dokument wystawiony przez pracodawcę, polski związek sportowy lub podmiot wykonujący działalność leczniczą. Ustawodawca przewidział też, że większość firm przeszła na tryb pracy w systemie zdalnym, jeśli więc byłby problem z uzyskaniem dokumentu - wystarczy pisemne oświadczenie gościa o celu przyjazdu. 

Jednocześnie ustawodawca zastrzega sobie, że w hotelach i innych miejscach świadczących usługi hotelowe nie można organizować wydarzeń kulturalnych czy konferencji. 

Czy są wyjątki?

Gdy premier ogłosił obostrzenia wobec hoteli, wiele osób łudziło się, że będą one dotyczyć jedynie dużych ośrodków. Dokument, który wejdzie w życie 7 listopada, obejmować będzie wszystkie usługi usługi hotelarskie. Oznacza to, że rozporządzenie to dotyczy krótkotrwałego, ogólnie dostępnego wynajmowania domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych, a także miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych oraz świadczenia, w obrębie obiektu. 

Przyjechałeś już wcześniej? Możesz zostać do 10 listopada

Co zaś mają zrobić goście, którzy przebywają już w ośrodkach noclegowych? Czy mają przerywać swój pobyt w sobotę? Czy mogą zostać? 

Jak czytamy w rozporządzeniu, jeśli osoba przybyła do hotelu przed 7 listopada (i choć nie spełnia wymienionych wyżej warunków, pozwalających na skorzystanie z noclegu), to może kontynuować swój pobyt i zakończyć go nie później niż 10 listopada.

Przesłaliśmy do Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Rozwoju dodatkowe pytania w tej sprawie. Jak tylko otrzymamy odpowiedzi, opublikujemy je na łamach naszego portalu. 

Zobacz wideo Jak wygląda codzienna praca medyków?
Więcej o: