COVID-19. Ograniczenia w podróżowaniu po Europie dla Polaków

Wielka Brytania, Francja, Słowacja i Czechy. Kolejne kraje wprowadzają pełny lub częściowy lockdown, a co za tym idzie - zaczęły obowiązywać ograniczenia w podróżowaniu. Sprawdzamy, w których krajach Polacy muszą przejść obowiązkową kwarantannę, a w których trzeba okazać negatywny wynik testu.

Wielka Brytania

Premier Boris Johnson ogłosił wprowadzenie do 2 grudnia ogólnokrajowego lockdownu. W tym czasie odradza się podróżowania. Hotele będą całkowicie zamknięte. Podobnie jak wszystkie puby, bary i restauracje, które będą mogły działać w systemie na wynos i z dostawą.

Polacy, którzy przybędą do Wielkiej Brytanii, będą objęci obowiązkową 14-dniową kwarantanną domową. Z nakazu izolacji zwolnieni są: wykonujący swoją pracę zawodowi kierowcy, osoby przebywające na terytorium tego państwa tranzytem czy sezonowi pracownicy rolni mający zapewnione zajęcie na konkretnej farmie. Wszystkie osoby przed przybyciem do Wielkiej Brytanii muszą wypełnić formularz lokalizacyjny.

Obowiązkowa kwarantanna w wielu krajach staje się normąObowiązkowa kwarantanna w wielu krajach staje się normą MemoryMan / shutterstock

Irlandia

Całkowity lockdown na sześć tygodni wprowadziła również Irlandia, jednak dwutygodniowa samoizolacja nie jest obowiązkowa, tylko zalecana. Przed wjazdem każdy podróżny musi wypełnić online formularz lokalizacyjny.

Holandia

Częściowy lockdown obowiązywać będzie prawdopodobnie do świąt Bożego Narodzenia. W Holandii nawet negatywny wynik testu na COVID-19 nie zwalnia z konieczności 10-dniowej kwarantanny. Mają jej się poddać wszystkie osoby przyjeżdżające z Polski do Holandii, nawet gdy nie wykazują objawów. Osoby przybywające drogą lotniczą muszą wypełnić dostępny w internecie formularz dotyczący stanu zdrowia.

Belgia

Belgia również ostro reaguje na drugą falę pandemii i wprowadza ostrzejsze obostrzenia. Według metodologii stosowanej przez władze belgijskie cała Polska znajduje się w czerwonej strefie epidemicznej. Podróżni przybywający więc z naszego kraju powinni poddać się 10-dniowej kwarantannie oraz obowiązkowym badaniom na obecność koronawirusa. Każda osoba musi wypełnić dostępny w internecie formularz dotyczący stanu zdrowia. Dotyczy to także osób wjeżdżających do tego państwa drogą lądową, chyba że będą przebywać w Belgii krócej niż 48 godzin.

Niemcy

Lockdown w wersji light wprowadzają Niemcy, co nie znaczy, że osoby przybywające z naszego terenu są traktowane ulgowo. Całe terytorium Polski zostało uznane za strefę podwyższonego ryzyka, z której przyjazd może wiązać się z koniecznością odbycia kwarantanny.

Konkretne przepisy wprowadzają jednak władze poszczególnych landów. Obowiązek dwutygodniowej kwarantanny obowiązuje m.in. w: Berlinie, Nadrenii Północnej-Westfalii i Hesji. Zwalnia z niej negatywny wynik testu. Badanie można bezpłatnie wykonać po przybyciu do Niemiec, np. na lotnisku czy dworcu.

Na razie osoby przylatujące z takich terenów, w tym z Polski, muszą wypełniać papierowe formularze. W listopadzie Niemcy wprowadzą system internetowej rejestracji przyjezdnych z krajów ryzyka.

Francja

Prezydent Macron ogłosił we Francji twardy lockdown. Mimo tego faktu granice z państwami Unii Europejskiej i Strefy Schengen pozostają otwarte, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z ograniczeń opuszczania miejsca zamieszkania. Podróżni przekraczający granicę nie mają obowiązku odbycia kwarantanny ani posiadania negatywnego wyniku testu na obecność SARS-CoV-2. Wymagane jest natomiast oświadczenie o celu podróży wypełnione na formularzu wykorzystywanym do uzasadnienia pobytu poza miejscem zamieszkania.

Hiszpania

Jak na razie tylko region Asturii na północy Hiszpanii ogłosił lockdown. Osoby przybywające do Hiszpanii nie muszą być poddawane kwarantannie. Muszą wypełnić formularz sanitarny, na lotniskach dodatkowo trzeba poddać się kontroli stanu zdrowia obejmującej m.in. mierzenie temperatury.

Portugalia

Bez przeszkód można podróżować do Portugalii. Natomiast gdy leci się na Maderę, przed wylotem trzeba przedstawić aktualny negatywny wynik testu na koronawirusa. Podobnie na Azorach, przy czym badanie można zrobić po przylocie na archipelag i oczekiwać w izolacji na jego wynik.

Włochy

We Włoszech wrócą m.in. ograniczenia podróży, ale nie całkowity lockdown. Rząd zamierza wprowadzić ograniczenia podróży do i z regionów o wysokim ryzyku zakażeń koronawirusem.

Na razie wystarczy wypełnienie deklaracji dotyczącej stanu zdrowia i ostatnich podróży. Dokument obowiązkowo należy złożyć przy wjeździe na terytorium Włoch.

Grecja

Rzecznik greckiego rządu Stelios Pecas przekazał w poniedziałek, że władze wprowadzają dwutygodniowy lockdown w regionach Saloniki i Serres na północy kraju, aby zwolnić tempo rozprzestrzeniania się koronawirusa. Mające trwać dwa tygodnie obostrzenia w regionach Saloniki i Serres dotyczą zawieszenia od wtorku ruchu lotniczego z i do Salonik i przedłużenia godziny policyjnej od północy do godziny piątej. Na miesiąc zamknięte zostaną restauracje i bary na najbardziej zaludnionych obszarach kraju.

Jadąc w pozostałe rejony Grecji, musimy przedstawić negatywny wynik testu na obecność koronawirusa typu PCR. Badanie powinno być przeprowadzone przez certyfikowane przez polskie władze laboratorium najpóźniej na 72 godziny przed wjazdem, a dokument je potwierdzający powinien być sporządzony w języku angielskim. Także przy wjeździe do Grecji podróżni są zobowiązani do wypełnienia internetowego formularza podróży.

Kolejne kraje wprowadzają cały lub częściowy lockdownKolejne kraje wprowadzają cały lub częściowy lockdown DimaBerlin / shutterstock

Węgry

Wjazd na Węgry, również dla obywateli państw UE, jest zasadniczo zabroniony. Można jednak ubiegać się o pozwolenie na wjazd, jeżeli przedstawi się odpowiednie uzasadnienie. Nie jest nim jednak wyjazd turystyczny. Osoby uprawnione do wjazdu na Węgry muszą się również poddać 10-dniowej samoizolacji.

Austria

Polacy mogą swobodnie podróżować do tego kraju pod warunkiem, że przez ostatnie 10 dni nie przebywali na obszarach podwyższonego ryzyka, za które uznawane są m.in. niektóre regiony Czech, Francji i Wielkiej Brytanii.

Czechy

W Czechach trwa walką z epidemią. Wprowadzono lockdown. W celach turystycznych praktycznie nie można pojechać do Czech. Ze względu na sytuację epidemiczną w tym kraju zamknięto wszystkie hotele i inne miejsca noclegowe dla turystów oraz ograniczono swobodę przemieszczania się. Nie zostały jednak przywrócone kontrole graniczne, a przy wjeździe na terytorium Czech nie trzeba przedstawiać testów ani odbywać samoizolacji po wjeździe, a po kraju można się poruszać, gdy wymagają tego obowiązki zawodowe. Z Polski swobodnie mogą przyjeżdżać pracownicy transgraniczni.

Słowacja

Aby dostać się na terytorium Słowacji, należy przedstawić negatywny wynik testu PCR, który jest nie starszy niż 72 godzin. Dotyczy to także przejeżdżających przez to państwo tranzytem.

Litwa

Polacy przyjeżdżający na Litwę muszą przejść dziesięciodniową kwarantannę, chyba że przedstawią negatywny wynik testu na koronawirusa, który został wykonany najpóźniej 48 godzin przed wjazdem do tego państwa.

Izolacji nie muszą poddawać się także pracownicy sektora transportu, osoby podróżujące z ważnych przyczyn rodzinnych bądź biznesowych oraz podróżni tranzytowi.

Więcej informacji na temat ograniczeń w podróżowaniu po krajach Wspólnoty Europy można znaleźć na stronie internetowej reopen.europa.eu, a także na stronach polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Polskie władze apelują o unikanie podróży zagranicznych, które nie są konieczne.

Zobacz wideo Jak wygląda codzienna praca medyków?
Więcej o: