Chcesz przekroczyć czeską granicę? Udowodnij, gdzie mieszkasz. Czeskie MSW odpowiada, jak będzie to sprawdzać

Od 15 czerwca granice Czech są otwarte dla Polaków. Inaczej zostało jednak potraktowane województwo śląskie. Jego mieszkańcy mogą wjechać tylko w uzasadnionych przypadkach. Mieszkańcy pozostałych województw muszą z kolei udokumentować, że nie mieszkają w woj. śląskim. W jaki sposób? Czeskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wyjaśniło.

Granice Czech są dla Polski otwarte od 15 czerwca. Obywatele polscy mogą wjeżdżać do Czech bez konieczności posiadania negatywnego testu na koronawirusa i bez przechodzenia kwarantanny, również w celach turystycznych. Jednak z powodu wciąż dużej liczby zachorowań w województwie śląskim w stosunku do jego mieszkańców wprowadzone zostały pewne ograniczenia.

Jak informuje na swojej stronie Ambasada Czech w Warszawie, "obywatelom RP ze stałym pobytem/zamieszkaniem w województwie śląskim jest umożliwiony wstęp na terytorium RCz [Republiki Czeskiej - przyp. red.] tylko w uzasadnionych przypadkach (np. pracownicy transgraniczni itp.), muszą oni, jak dotychczas, przedstawić negatywny test na SARS-CoV-2 lub odbyć 14-dniową kwarantannę" - czytamy w komunikacie.

Zobacz wideo Co z wakacjami 2020?

Polskie MSZ informuje, że mieszkańcy innych województw nie muszą posiadać testu, ich obowiązkiem jest jednak udokumentowanie, że nie mieszkają na terenie woj. śląskiego. "Republika Czeska prowadzi na terytorium całego kraju wyrywkowe kontrole weryfikujące" - przestrzegają polskie władze.

W czasie takiej kontroli obywatele Polski będą musieli udokumentować w wiarygodny sposób swoje miejsce pobytu lub zamieszkania w Polsce. W nowym wzorze polskich dowodów osobistych nie ma jednak informacji adresowych. Wysłaliśmy więc do czeskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, do którego kompetencji należy ustalanie kwestii wstępu i pobytu obcokrajowców na terytorium Czech, pytanie o to, jak służby na granicy będą sprawdzać miejsce zamieszkania.

Można pokazać na przykład umowę najmu. Zasadniczo akceptowany będzie też każdy inny dokument, w którym znajduje się miejsce zamieszkania

- czytamy w przesłanej do nas odpowiedzi. W rozmowie z serwisem "Zwrot" Miesięcznika Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Republice Czeskiej Hana Mala, rzeczniczka MSW powiedziała, że może to być też np. wyciąg z księgi wieczystej. Wyjaśniła również kwestię tranzytu.

Jeżeli cudzoziemcy są z województwa śląskiego, tranzyt przez Czechy jest dozwolony tylko do kraju ojczystego (tj. w kierunku z Austrii do Polski). Osoby takie muszą mieć notę dyplomatyczną ambasady polskiej w Czechach. W przeciwnym kierunku (z Polski do Austrii) mieszkańcy województwa śląskiego nie mogą przejeżdżać przez Republikę Czeską. Kontrole w tym kierunku będą prowadzone wyrywkowo i przeprowadzane na terenie całej Republiki Czeskiej.

Jeżeli mieszkaniec woj. śląskiego wjedzie do Czech w ramach tranzytu do Austrii, złamie przepisy rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia Republiki Czeskiej. A to może skutkować grzywną w wysokości do 1 000 000 koron, czyli ok. 170 tys. zł.

Więcej o: