Jak zmienią się podróże lotnicze? Są już znane nowe zalecenia. Zdecydowanie więcej niż tylko maseczki

Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) opublikowała obszerny, 28-stronnicowy protokół bezpieczeństwa. Zostały w nim zawarte zasady, które powinny obowiązywać w samolotach oraz na lotniskach, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa. Zobaczcie, jakie zmiany w podróżach nas czekają.

EASA szczegółowy protokół przygotowała wspólnie z ECDC (Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób). Zawarte w nim środki ochrony mają być regularnie oceniane i aktualizowane zgodnie z aktualnym na dany moment stanem wiedzy o koronawirusie SARS-CoV-2. W miarę, jak ryzyko związane z chorobą będzie się zmniejszać, środki zapobiegawcze także będą ulegać poluzowaniu. Nowe zasady zostały podzielone na kilka kategorii.

Zmiany dotyczące lotnisk

EASA zaleca, aby pasażerowie, którzy mają objawy zakażenia, nie przyjeżdżali na lotnisko. Linie lotnicze powinny w ramach zachęty do rezygnacji z podróży oferować możliwość bezpłatnej zmiany rezerwacji lub zwrot pieniędzy na podstawie okazanego zaświadczenia lekarskiego.

Jedną z najważniejszych zmian będzie ograniczenie dostępu do terminala. Wstęp będą mieli pasażerowie, załogi samolotów oraz pracownicy lotniska. Jedynie w specjalnych przypadkach będą mogły tam wejść osoby postronne, np. w przypadku pomocy osobie z ograniczoną mobilnością, która wymaga asysty. 

Zobacz wideo Czy zagraniczne wakacje będą w tym roku możliwe?

Pracownicy lotniska wspólnie z przewoźnikami powinni zadbać o to, aby pasażerowie nie ustawiali się w kolejkach i nie gromadzili. Zaleca się, aby w miarę możliwości zminimalizować dotykanie wspólnych przedmiotów, np. przy odprawie (rekomendowana jest odprawa mobilna).

Pasażerowie powinni utrzymywać dystans co najmniej półtora metra (pracownicy lotniska są upoważnieni, aby o tym przypominać), a także nosić maseczki ochronne (nie dotyczy osób, które nie mogą tego robić z powodów zdrowotnych, a także dzieci poniżej 6. roku życia). Podróżni powinni także zostać poinformowani, jak w bezpieczny sposób pozbyć się zużytej maseczki. EASA zaleca, aby na lotniskach była możliwość kupienia jednorazowych maseczek, np. w automatach.

Pracownicy lotnisk także powinni używać maseczek ochronnych, a dodatkowo również rękawiczek. Mundury należy zmieniać codziennie, a jeśli nie jest to możliwe, trzeba skorzystać ze specjalnych kombinezonów ochronnych.

W protokole znalazł się też zapis o mierzeniu temperatury. Jeżeli polityka krajowa uwzględnia taki środek zapobiegawczy, lotniska powinny spełniać kilka kryteriów. Wśród nich wymieniono m.in. mierzenie temperatury pasażerom od razu po wejściu na lotnisko. Operatorzy portów lotniczych powinni wybrać najlepsze miejsce do pomiarów, najlepiej jeszcze przed nadaniem bagażu i odprawą.

Odprawa, nadanie bagażu i wejście na pokład

Tam, gdzie personel komunikuje się z pasażerami, np. przy stanowiskach odprawy, w punktach sprzedaży biletów czy przy kontroli paszportowej, powinny zostać zainstalowane specjalne ekrany. Mają chronić, ale nie powinny utrudniać przekazywania dokumentów. Rekomendowane jest jednak odchodzenie od bezpośrednich kontaktów i np. korzystanie z odprawy online oraz tworzenie stanowisk automatycznego nadawania bagażu.

EASA zaleca, aby pasażerowie zabierali ze sobą jak najmniej bagażu podręcznego. Ma to usprawnić wchodzenie na pokład i wychodzenie z samolotu oraz zmniejszyć ryzyko roznoszenia zanieczyszczeń.

Pojawiły się również wytyczne dotyczące wpuszczania pasażerów na pokład. Wśród proponowanych rozwiązań wymienia się (w przypadku wsiadania przez rękaw) wchodzenie rzędami, zaczynając od najdalszego rzędu od wejścia, przy którym znajduje się rękaw. Ewentualnie można wpuszczać pasażerów według kolejności: najpierw wszystkie osoby siedzące przy oknie, potem w środku, a potem z brzegu.

Na pokładzie

Nowe zasady mówią, że zarówno pasażerowie, jak i personel pokładowy powinni korzystać w czasie lotu z maseczek ochronnych. Załoga może je zdjąć, jeśli wymaga tego dokładne przekazanie komunikatu podróżnym. Z kolei pasażerowie powinni zdejmować maski w nagłych przypadkach, kiedy trzeba użyć masek tlenowych.

Korzystanie z toalet powinno być zorganizowane w taki sposób, aby pasażerowie nie musieli czekać w kolejkach. Przykładowo Ryanair zdecydował, że toalety będą udostępniane pasażerom tylko na ich żądanie.

Ponadto obsługa pasażerów na pokładzie powinna być ograniczona do minimum. Wśród rekomendacji znalazły się m.in.:

  • rezygnacja ze sprzedaży bezcłowej lub innych nieistotnych produktów na pokładzie,
  • ograniczenie oferty sprzedaży jedzenia i napojów; produkty powinny być paczkowane,
  • unikanie płatności gotówkowych.

Po wyjściu z samolotu

EASA uwzględniła także kwestie dotyczące lokalizacyjnej karty pasażera. Powinny się w niej znajdować imię i nazwisko, numer miejsca w samolocie, a także numer kontaktowy lub e-mail. 

W zapisach znalazło się też mierzenie temperatury po przybyciu na lotnisko, choć unijna agencja zaleca, aby pasażerowie, którzy lecieli z obszaru Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego i mieli mierzoną temperaturę przed wylotem, nie przechodzili ponownie tej procedury.

Pasażerowie po odebraniu bagażu powinni jak najszybciej opuścić terminal, aby zapobiec ewentualnemu rozprzestrzenianiu się wirusa.

Ze wszystkimi wytycznymi można zapoznać się tutaj.

Więcej o: