Spotkania grupy AA w Dublinie

Emigracja sprzyja alkoholizmowi - to fakt znany tym, którzy zatapiają smutki w butelce i ich bliskim oraz znajomym. W chwili, gdy pojawia się pragnienie wyjścia z nałogu ważne jest, by napotkać pomocną dłoń. Przy Polskim Duszpasterstwie na High Street w Dublinie funkcjonuje grupa Anonimowych Alkoholików. Szukać tu pomocy może każdy, kto boryka się z uzależnieniami.

Na spotkania, które odbywają się dwa razy w tygodniu przychodzą alkoholicy oraz osoby z uzależnieniami krzyżowymi, to znaczy łączonymi, czyli w konfiguracjach alkohol-narkotyki, alkohol-hazard.

Spotykają się we czwartki i niedziele, zwykle w 5-15 osób. Najczęściej są to ludzie, którzy problem "przywieźli" ze sobą z Polski, a tutaj odczuli pogorszenie swojego stanu. Dominującą przyczyną pogłębienia się alkoholizmu na obczyźnie jest uczucie samotności, które towarzyszy często emigracji - mówi Karol Matusiak, członek grupy AA.

Celem spotkań jest przede wszystkim dodanie sobie otuchy w walce z nałogiem. Uczestniczy mityngów opowiadają o swoich uczuciach, emocjach; o tym co ich spotkało dobrego i złego w ostatnim czasie.

Każde spotkanie rozpoczyna się modlitwą o pogodę ducha, następnie odczytywanych jest 12 kroków do trzeźwości AA oraz 12 tradycji ruchu. Później przychodzi czas na rozmowę. Wypowiada się każdy, kto ma taką potrzebę, nikt nie jest zmuszany do zwierzania się. Może być i tak, że ktoś będzie milczał przez całe spotkanie - nie ma problemu - zapewnia Karol.

Następnie wybierany jest temat przewodni spotkania (z książki AA lub wymyślony przez uczestników), który się omawia.

- Nie trzymamy się jednak niewolniczo narzuconego tematu. Zdarza się, że odbiegamy od niego, że pojawiają się nowe, bardziej absorbujące w danej chwili wątki - informuje Matusiak.

Uczestnictwo w mityngach jest elementem terapii leczenia uzależnień. W Irlandii nie ma jeszcze polskiej przychodni odwykowej, jednak kroki kierunku jej powołania czyni Poradnia Psychologiczna Dublin. Tymczasem z problemem uzależnień można się zwracać do psychologów działających w PPD. Możliwe jest również korzystanie z irlandzkich przychodni - bezpłatnie.

Spotkania klubu AA odbywają się w każdy czwartek o godzinie 19.00 i niedzielę o godz. 16.00 w podziemiach kościoła przy High Street w Dublinie 8.

Pomocy szukać można też pod adresem:

Poradnia Psychologiczna Dublin

41 Upper Gardiner Street, Dublin 1

tel. 0857810747 (pon. i śr. 20.00-22.00)

źródło: Anons Polski