Szukaj pracy przed wyjazdem do w Wielkiej Brytanii

Ideałem jest znalezienie pracodawcy w Wielkiej Brytanii jeszcze przed wyjazdem do tego kraju. Możliwości poszukiwania pracy z Polski jest wiele. Należy jednak być bardzo ostrożnym, zwłaszcza jeśli korzystamy z usług pośredników. Na rynku działa wielu oszustów, którzy mamią wysokimi zarobkami, wyłudzają pieniądze za rzekome załatwienie pracy, po czym ulatniają się. Nierzadkie są sytuacje, kiedy naganiacze wabią swoje ofiary do Anglii, następnie wywożą w odludne miejsce i okradają. Dlatego znalezienie dobrej pracy na Wyspach wymaga nie tylko przedsiębiorczości, ale także sporej dawki zdrowego rozsądku.

Osoby znające dobrze język angielski mogą poszukiwać pracy na własną rękę, kontaktując się bezpośrednio z brytyjskimi pracodawcami lub odpowiadając na ogłoszenia zamieszczane w Internecie czy w polskich i angielskich gazetach. Należy jednak ignorować anonsy lakoniczne, zawierające jedynie numer telefonu, zwłaszcza komórki (np. Praca w fabryce Anglia 501 234...). W taki właśnie sposób ogłaszają się różnego rodzaju naciągacze. Solidne firmy powinny podać w ogłoszeniu swoją pełną nazwę, adres siedziby lub strony internetowej, numer telefonu stacjonarnego oraz określić jakiego rodzaju pracowników poszukują.

Za pośrednictwem Europejskich Służb Zatrudnienia EURES

EURES to sieć współpracy pomiędzy publicznymi służbami zatrudnienia państw członkowskich, dzięki której w polskich pośredniakach dostępne są oferty pracy zgłaszane przez pracodawców z innych państw członkowskich. Dzięki uruchomionemu przez EURES Portalowi Mobilności ( www.ec.europa.eu/eures ), za pośrednictwem Internetu możliwy jest dostęp do ponad miliona ofert pracy w całej Europie! Na stronie tej można się też zarejestrować i zamieścić swoje CV, które będzie udostępniane odwiedzającym ją pracodawcom. Portal jest w dużej części dostępny w języku polskim, a czytelny układ sprawia, że korzystanie z niego jest bardzo proste.

Szukając pracy za pośrednictwem Europejskich Służb Zatrudnienia warto też zajrzeć na stronę internetową najbliższego wojewódzkiego urzędu pracy. Zatrudnieni w WUPach doradcy EURES udostępniają tam oferty pracy pozyskane bezpośrednio dla swojego regionu dzięki współpracy z urzędami pracy w całej Europie.

Korzystanie z usług EURES to zdecydowanie najbardziej bezpieczny sposób szukania pracy za granicą. Jednak zawsze należy zachować czujność, bo z tego praktycznego narzędzia mogą przecież skorzystać zarówno rzetelni, jak i nieuczciwi pracodawcy, a ofert pracy jest tyle, że pracownicy EURES nie są w stanie sprawdzić wszystkich z nich. Jeżeli jakieś ogłoszenie budzi Twoją nieufność - lepiej na nie nie odpowiadaj!

Pamiętaj!

W każdym wojewódzkim i powiatowym urzędzie pracy znajdziesz pracowników EURES. Ich zadaniem jest udzielanie informacji o warunkach życia i pracy oraz wolnych stanowiskach w innych państwach członkowskich EOG i Szwajcarii. Warto z nimi porozmawiać nawet, jeśli szukasz pracy na własną rękę czy przez prywatną agencję zatrudnienia - z pewnością udzielą ci wielu cennych wskazówek, jak sobie radzić za granicą.

Sprawdź ofertę EURES na stronach internetowych poszczególnych wojewódzkich urzędów pracy oraz na stronach http://www.eures.praca.gov.pl/ i .

Przez agencję zatrudnienia

Dobrym pomysłem na efektywne szukanie pracy za granicą jest skorzystanie z usług prywatnych agencji zatrudnienia. Trzeba przy tym zachować ostrożność, bo na rynku roi się od oszustów.

Jak zatem szukać pracy, żeby nie dać się oszukać? Po pierwsze należy pamiętać, że agencja nie ma prawa pobierać opłat za załatwienie pracy! Może co najwyżej obciążyć osobę wysyłaną do pracy faktycznie poniesionymi kosztami.

Pamiętaj!

Agencji pośrednictwa pracy nie wolno pobierać opłat za załatwienie pracy! Może ona jedynie domagać się zwrotu faktycznie poniesionych wydatków na:

- dojazd i powrót osoby skierowanej do pracy,

- wydanie wizy (nie dotyczy to akurat Wielkiej Brytanii - żeby wjechać do tego kraju wystarczy dowód osobisty lub paszport),

- badania lekarskie,

- tłumaczenie dokumentów.

Agencja ma obowiązek wymienić te koszta w umowie, jaka podpisuje z pracownikiem kierowanym do pracy.

UWAGA - nieuczciwe agencje mogą zawyżać opłaty za te usługi. Nie przepłacaj! Zanim podpiszesz umowę sprawdź, jakie ceny obowiązują aktualnie na rynku.

Po drugie, trzeba się upewnić, czy agencja działa zgodnie z prawem, a zatem czy posiada specjalny certyfikat potwierdzający wpis do rejestru agencji zatrudnienia prowadzonego przez Marszałków Województw. Żeby to sprawdzić, wystarczy wejść na stronę http://www.kraz.praca.gov.pl/ , gdzie jest zamieszczony cały rejestr i w odpowiednie pole wpisać nazwę firmy. Jeśli nie ma jej w spisie, należy zawiadomić Państwową Inspekcję Pracy!

Po trzecie, należy sprawdzić, czy agencja jest rzetelna. Niestety, wpis do rejestru tego nie gwarantuje - żeby go uzyskać wystarczy spełnić kilka warunków takich jak posiadanie biura, odpowiednio przeszkolonych pracowników czy regularnie opłacać składki na ZUS. Urzędnicy nie sprawdzają jednak jakości świadczonych przez agencje usług, reagują tylko na skargi. Dlatego najlepiej jest popytać, poszukać ludzi, którzy już współpracowali z daną agencją i dowiedzieć się, czy byli zadowoleni.

Po czwarte - z agencją, na której usługi się decydujemy, trzeba podpisać umowę szczegółowo określającą jej ofertę (poniżej wymieniamy, co powinno się w takiej umowie znaleźć). To bardzo ważne - dzięki niej w razie problemów będzie można dochodzić swoich praw przed sądem. Podpisanie takiej umowy jest obowiązkiem agencji zatrudnienia. Co ważne, nie jest to umowa o pracę! Dlatego wyjeżdżając do pracy za granicę za pośrednictwem agencji trzeba podpisać dwie umowy - z agencją i z pracodawcą. Najlepiej, jeśli pracodawca zagraniczny przyśle umowę do Polski, dzięki czemu będzie można ją podpisać jeszcze przed wyjazdem.

Co powinno znaleźć się w umowie z agencją pośrednictwa pracy?

- nazwa i adres zagranicznego pracodawcy,

- okres, w jakim ma być wykonywana praca i jej rodzaj,

- wysokość wynagrodzenia i sposób jego wypłacania,

- świadczenia socjalne przysługujące osobie kierowanej do pracy,

- warunki ubezpieczenia społecznego oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób tropikalnych,

- obowiązki i uprawnienia osoby kierowanej do pracy oraz agencji pośrednictwa pracy,

- zakres odpowiedzialności cywilnej stron (np. kto pokrywa koszty dojazdu i powrotu osoby kierowanej do pracy w sytuacji, kiedy po przyjeździe na miejsce okaże się, że obiecanej pracy nie ma) oraz tryb dochodzenia związanych z tym roszczeń,

- wyszczególnienie kwoty należnej agencji z tytułu faktycznie poniesionych kosztów,

- informacja o trybie i warunkach dopuszczania cudzoziemców do rynku pracy w państwie wykonywania pracy,

- inne zobowiązania stron.

Pamiętaj, że agencji zatrudnienia bardzo zależy na tym, żeby cię wysłać do pracy, bo dostanie za to sowitą zapłatę od twojego ewentualnego pracodawcy. Domagaj się więc usług najwyższej jakości. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości - nie daj się zbyć i pytaj kilka razy! Jeśli pracownicy agencji nie są w stanie ich rozwiać, zastanów się czy chcesz z nimi współpracować. Na rynku działa wiele firm, może warto poszukać trochę dłużej, ale mieć do czynienia z tymi najbardziej rzetelnymi.

Jeśli agencja okazała się nieuczciwa, swoich praw można dochodzić przed Sądem Pracy. Należy też złożyć skargę do Państwowej Inspekcji Pracy.