Zanim wyjedziesz do pracy w Wielkiej Brytanii

Od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej Polacy mają swobodny dostęp do rynku pracy w Wielkiej Brytanii. Żeby pracować na Wyspach nie musimy występować o pozwolenie na pracę. Jedyne, czego wymagają miejscowe władze to kilka niespecjalnie drogich ani kłopotliwych formalności.

Nie oznacza to jednak, że w Zjednoczonym Królestwie praca leży na ulicy. Boleśnie przekonało się o tym wielu naszych rodaków, którzy zaraz po wejściu Polski do UE, bez znajomości języka angielskiego i bez żadnego przygotowania wyruszyli do Londynu. Na miejscu okazywało się, że znalezienie zatrudnienia wymaga czasu, a życie w tym mieście jest bardzo drogie... Nie brakuje natomiast oszustów, niestety także wśród Polaków, którzy mamiąc wizją atrakcyjnej pracy wyciągają z naiwnych ostatni grosz. Dlatego też brytyjskie i polskie władze apelują do Polaków, żeby zapoznali się z angielskimi przepisami, podszkolili język i jeszcze przed wyjazdem poszukali pracy i mieszkania.

Przygotowania do wyjazdu

Pierwszą rzeczą, jaką powinniśmy zrobić przed wyjazdem do pracy w Wielkiej Brytanii jest rozważenie, czy rzeczywiście warto decydować się na ten krok. Polacy na Wyspach rzadko znajdują zatrudnienie zgodne ze swoimi kwalifikacjami i w większości wykonują proste prace fizyczne, żmudne i mało prestiżowe. Brytyjczycy nie chcą już pracować przy zbiorach owoców, jako śmieciarze czy na zmywaku - dlatego takich ofert pracy nie brakuje. Należy jednak przemyśleć, czy wykonywanie takiego zajęcia nie jest "czarną dziurą" w CV, która utrudni później rozwijanie wymarzonej kariery zawodowej? Warto też odpowiedzieć sobie na pytanie, jak zgromadzone na Wyspach doświadczenie i umiejętności będzie można wykorzystać po powrocie do kraju.

Popracuj nad językiem

Bardzo ważne jest podszkolenie języka angielskiego tak, żeby móc porozumieć się przynajmniej w stopniu podstawowym. Osoba znająca język jest od razu bardziej szanowana przez pracodawcę, rzadziej pada ofiarą nieuczciwych praktyk i łatwiej poradzi sobie w kryzysowej sytuacji. Ucząc się warto położyć nacisk na przygotowanie do poszukiwania pracy - np. ćwicząc scenariusze rozmowy kwalifikacyjnej.

Skompletuj niezbędne dokumenty

CV - Szukając pracy na Wyspach, musimy w jasny i precyzyjny sposób przekazać brytyjskiemu pracodawcy informację o naszych kwalifikacjach i umiejętnościach. Najważniejsze jest przygotowanie dobrego CV w języku angielskim. W Internecie dostępnych w państwach UE. Żeby je przygotować, wystarczy zajrzeć na stronę europass i wypełnić odpowiedni formularz. Należy przy tym pamiętać, że CV powinno być krótkie (nie więcej niż 2 strony) i mieć przejrzystą formę graficzną.

Czy wiesz, że...

Europejskie CV jest częścią Europass, specjalnego narzędzia stworzonego przez Komisję Europejską do lepszego prezentowania kwalifikacji i umiejętności przez obywateli UE zagranicznym pracodawcom. Europass składa się z 5 dokumentów funkcjonujących w takiej samej formie na obszarze prawie całej Europy (poza UE również w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego). Wypełniając wszystkie jego części można pochwalić się znajomością języków obcych, zagranicznymi stażami, a także szczegółowo opisać umiejętności zdobyte na studiach czy w szkole zawodowej.

Więcej informacji o Europass znajdziesz też na stronie: http://www.bkkk-cofund.org.pl

Referencje - osoby mające już doświadczenie zawodowe powinny rozważyć postaranie się o referencje ze swoich wcześniejszych miejsc pracy. Dokument ten musi być sporządzony w języku angielskim i zawierać podstawowe informacje o wykonywanej pracy (data rozpoczęcia i zakończenia zatrudnienia, zakres obowiązków), opinię byłego zwierzchnika oraz dane teleadresowe umożliwiające pracodawcy, u którego chcemy się zatrudnić, kontakt z poprzednikiem.

Dyplomy, certyfikaty, świadectwa - wszelkie dokumenty potwierdzające zdobytą wiedzę i umiejętności, którymi chcemy się pochwalić, trzeba będzie skompletować i przetłumaczyć na angielski najpóźniej w momencie rozpoczęcia pracy. Odpisy świadectw i dyplomów w języku angielskim można za opłatą uzyskać w szkole lub na uczelni (jest to tak zwany suplement do dyplomu), a pozostałe dokumenty trzeba będzie przetłumaczyć. Nie jest w tym wypadku konieczne korzystanie z usług tłumacza przysięgłego - wystarczy, jeśli samemu przełoży się ich treść i dołączy tłumaczenie do oryginału lub jego kopii.

Zaświadczenie o niekaralności - niektóre zawody w Wielkiej Brytanii, takie jak pracownik ochrony czy opiekun/ka dzieci lub osób starszych, wymagają przedłożenia pracodawcy zaświadczenia o niekaralności. Zaświadczenie o niekaralności w Polsce można uzyskać w Biurze Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego lub w Punktach Informacyjnych Krajowego Rejestru Karnego przy sądach powszechnych na terenie kraju. Uzyskanie zaświadczenia kosztuje 50 zł. Za pośrednictwem polskich ambasad można zdobyć je również pozostając za granicą. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości . Przetłumaczenie zaświadczenia o niekaralności na język angielski wymaga skorzystania z usług tłumacza przysięgłego.

Aby uzyskać zaświadczenia potwierdzającego niekaralność przed brytyjskimi sądami, należy skontaktować się Criminal Record Bureau . Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronach tej instytucji http://www.crb.gov.uk lub dzwoniąc na brytyjski numer 0870 90 90 811.