Working Tax Credit i Child Tax Credit

To zasiłki, o które występuje się razem - na jednym formularzu. Możesz ubiegać się o nie od razu po podjęciu pracy w Wielkiej Brytanii. O oba zasiłki powinieneś wystąpić razem z partnerem, z którym prowadzisz wspólne gospodarstwo domowe. Nie ma znaczenia czy jesteście małżeństwem.

Dla kogo?

Working Tax Credit to zasiłek dla osób o niskich dochodach. Żeby się o niego ubiegać, musisz mieć skończone 25 lat i pracować przynajmniej 30 godzin tygodniowo. Jeśli jednak masz skończone 16 lat i pracujesz co najmniej 16 godzin tygodniowo, również możesz wystąpić o Working Tax Credit , o ile spełnisz jeden z poniższych warunków:

- opiekujesz się dzieckiem,

- jesteś osobą niepełnosprawną, w związku z tym masz trudności ze znalezieniem odpowiedniej posady,

- masz ponad 50 lat i właśnie wróciłeś do pracy.

Przykład: Marta przyjechała na Wyspy dwa tygodnie temu. Uczy się na kursie językowym i pracuje w kawiarni, 30 godzin tygodniowo. Zarabia 5,35 funta za godzinę. Marcie przysługuje zasiłek Working Tax Credit w wysokości 719 funtów rocznie.

Child Tax Credit jest przeznaczony dla osób wychowujących dzieci, które nie skończyły jeszcze 16 lat. Jeśli twoje dziecko jest starsze, ale wciąż uczy się w pełnym wymiarze godzin, możesz również być uprawniony do otrzymywania Child Tax Credit . O ten zasiłek mogą ubiegać się rodziny, których roczny dochód nie przekracza 58.175 funtów (66.350 funtów, jeśli dziecko nie skończyło jeszcze roku).

Przykład: Ewa i Marek mają dwójkę dzieci w wieku 8 miesięcy i 7 lat. Tylko Marek pracuje - jest masażystą. Ewa zajmuje się domem. Roczny dochód ich rodziny wynosi 25.000 funtów. Przysługuje im zasiłek Child Tax Credit w wysokości 836 funtów rocznie.

Możesz łatwo sprawdzić czy należą ci się zasiłki Working Tax Credit i Child Tax Credit, korzystając z internetowego kalkulator .

Jak się starać o zasiłki?

Trzeba wypełnić formularz aplikacyjny. Skąd go wziąć? Należy zadzwonić pod numer: 0845 300 3900 (czynny codziennie w godzinach od 8.00 do 20.00). Możesz też pobrać formularz w najbliższym HMRC Enquiry Centre lub JobCentre Plus .

Do wypełnienia formularza będzie ci potrzebna suma dochodów twojej rodziny za ubiegły rok podatkowy (w Wielkiej Brytanii rok podatkowy zaczyna się 6 kwietnia, a kończy 5 kwietnia). Jeśli ubiegasz się o zasiłki na rok 2007-2008 będą potrzebne ci informacje o dochodach za rok 2007-2008. Jeśli dopiero przyjechałeś na Wyspy, nie podawaj w formularzu polskiego dochodu. Wpisz kwotę, którą prawdopodobnie zarobisz razem z partnerem w bieżącym roku podatkowym. Pozwoli ci to uniknąć rozczarowania w kwietniu przyszłego roku, kiedy to urząd dokona weryfikacji waszych dochodów i rozliczy was z zasiłków.

Przykład: Anna i Artur ubiegają się o zasiłki Working Tax Credit i Child Tax Credit. W Wielkiej Brytanii mieszkają od miesiąca. Anna zarabia 5,35 funta za godzinę i pracuje 35 godzin w tygodniu. Pensja Artura wynosi 13.000 funtów rocznie. W formularzu aplikacyjnym, w polu z pytaniem o roczny dochód rodziny za ubiegły rok podatkowy, Anna i Artur wpiszą kwotę 22.737 funtów (5,35 funta ×35 godzin × 52 tygodnie + 13.000).

Oprócz informacji o dochodach, będą ci potrzebne:

- Numer Ubezpieczenia Społecznego (National Insurance Number) - twój i twojego partnera,

- jeśli jesteś samozatrudniony, Numer Identyfikacji Podatkowej (Unique Tax Reference),

- informacje o zasiłkach, które aktualnie pobierasz,

- numer referencyjny Child Benefit , jeśli masz dzieci i pobierasz ten zasiłek,

- numer twojego konta bankowego.

Ile możesz dostać?

Wysokość zasiłków Working Tax Credit i Child Tax Credit jest uzależniona od dochodu twojej rodziny oraz innych okoliczności, takich jak:

- ilość godzin, które ty i twój partner przepracowujecie w tygodniu,

- zasiłki, które pobieracie,

- ilość i wiek dzieci w rodzinie,

- kwota, którą każdego tygodnia wydajesz na opiekę nad dziećmi.

Working Tax Credit składa się z kilku elementów. Ich wysokość najlepiej przedstawia tabela:

Na Child Tax Credit składają się dwa elementy:

- element rodzinny (family element ) wypłacany każdej kwalifikującej się rodzinie z przynajmniej jednym dzieckiem. Jego maksymalna wysokość wynosi w roku podatkowym 2007-2008 545 funtów rocznie.

- element dziecięcy (child element ) wypłacany na każde dziecko w kwalifikującej się rodzinie, wynoszący maksymalnie 1.845 funtów rocznie.

Jeśli opiekujesz się dzieckiem niepełnosprawnym, te kwoty mogą być wyższe.

Przykład: Edyta i Grzegorz mają dwójkę dzieci w wieku 4 i 5 lat. Oboje pracują, ich łączny roczny dochód wynosi 26.000 funtów. Za opiekę nad dziećmi płacą co tydzień 250 funtów. Edyta i Grzegorz otrzymują zasiłki Tax Credits w wysokości :

Uwaga - zmiana!

Jeśli pobierasz Working Tax Credit i Child Tax Credit , a okoliczności ulegną zmianie, powiadom urząd jak najszybciej, żeby uniknąć oddawania nadpłaconych zasiłków. Zadzwoń pod numer Tax Credits helpline : 0845 300 3900, jeśli:

- zmienisz stan cywilny lub zaczniesz mieszkać z partnerem,

- przestaniesz mieszkać z partnerem,

- urodzisz lub zaadoptujesz dziecko,

- twoje dziecko wyprowadzi się z domu,

- planujesz opuścić Wielką Brytanię na dłużej niż osiem tygodni (12 tygodni, jeśli twoja nieobecność wiąże się z chorobą lub śmiercią kogoś bliskiego),

- twoje dziecko zakończy edukację,

- twoje dziecko kontynuuje edukację w pełnym wymiarze godzin po skończeniu 16 roku życia,

- zaczniesz lub przestaniesz płacić za opiekę nad dzieckiem,

- kwota, którą tygodniowo płacisz za opiekę nad dzieckiem zmieni się o więcej niż 10 funtów,

- ty lub członek twojej rodziny zostanie uznany za osobę niepełnosprawną,

- zmieni się dochód twojej rodziny,

- ty lub twój partner zaczniecie pracować mniej lub więcej godzin tygodniowo,

- zmienisz adres lub numer konta bankowego.

Zwłoka działa na twoją niekorzyść. Jeśli po zmianach okaże się, że przysługują ci wyższe zasiłki, dostaniesz refundację tylko za trzy miesiące wstecz. Jeśli wysokość zasiłków ulegnie obniżeniu, urząd odbierze każdego nadpłaconego funta.