Odkrycie w Jankowie

Celtycką monetę, pręt ze stopu złota i srebra, cmentarzysko kultury pomorskiej oraz monety rzymskie z II i III w. n.e. odkryto podczas wykopalisk w podkaliskim Jankowie

Prawdopodobnie są śladem celtyckiej mennicy, najstarszej w tym rejonie Polski, a zarazem dowodem istnienia tu (w okresie rzymskim) potężnego ośrodka handlu i produkcji.

Więcej o: