Kryształ Europy w Suwałkach

W Suwałkach podpisano akt powołania Północno-Wschodniego Innowacyjnego Turystycznego Klastra ?Kryształ Europy?

Klaster to organizacja instytucji i przedsiębiorstw - nierzadko konkurencyjnych - które dla wspólnego dobra decydują się na współpracę, np. razem budują laboratoria, dzielą koszty badań czy ubiegania się o unijne dotacje (szansa na większe kwoty przy mniejszym udziale własnym). Do najprężniej działających należą m.in. Krzemowa Dolina w USA i klaster motoryzacyjny w Niemczech. W Polsce ten ruch dopiero raczkuje. Wśród 97 założycieli Kryształu Europy są samorządy miast, powiatów i gmin, uczelnie, duże przedsiębiorstwa produkcyjne i turystyczne, a także rodzinne firmy z Przemyśla, Kętrzyna, Piszu, Warszawy, Barcelony, Berlina, Mariampola, Wilna, Druskiennik, Grodna i Lidy. Powstaną trzy klastrowe doliny: Dolina Naturalnej Żywności skupiająca producentów i pracujące dla nich placówki naukowe; Dolina Jachtowa - producentów sprzętu sportowo-turystycznego oraz Dolina Zdrowego Życia - zrzeszająca hotele, sanatoria i gospodarstwa agroturystyczne. - To bardzo cenna inicjatywa, zwłaszcza w obliczu pełnego otwarcia Europy na Wschód i wejścia Polski i krajów nadbałtyckich do strefy Schengen. Pogranicze wciąż czeka na odkrycie, w czym pomóc mogą klastrowe kontakty i więzi - powiedział Augustinas Majauskas, szef Litewsko-Polskiej Izby Gospodarczej w Mariampolu.

Więcej o: