Puszcza Knyszyńska. Szlaki turystyczne

Puszcza Knyszyńska przyciąga wielu turystów z kraju i zagranicy ze względu na wspaniałe i rozległe lasy sosnowo-świerkowe o specyficznym mikroklimacie, malownicze trasy widokowe oraz sieć szlaków pieszych PTTK. Przedstawimy najciekawsze trasy.

Szlaki piesze:

U Szlak Świętojański, czerwony, 26 km. Przebiega od miejscowości Sokole przez Świnobród, Królowy Most, Cieliczankę do Supraśla. Prowadzi przez ponaddwustumetrowe wzgórza i doliny rzek: Świnobródki, Płoski i Supraśli. Warto zwiedzić zabytki Królowego Mostu i Supraśla.

U Szlak Borami Dorzecza Supraśli, zielony, 32 km. Prowadzi przez Grabówkę, Ciasne, Rezerwat Krzemienne, wzdłuż Sokołdy do Kopnej Góry. Po drodze mija rezerwaty: Jałówka, Krzemienne Góry, Surażkowo, Bahno w Borkach. Warto zwiedzić zabytki Supraśla i arboretum w Kopnej Górze.

U Szlak Supraski, żółty, 16 km. prowadzi z Supraśla przez Podsupraśl, mija rezerwat Jałówka, Ożynnik, Złota Wieś do Czarnego Bloku. Atrakcyjny szczególnie dla narciarzy zimą. Warto zwiedzić zabytki Supraśla.

Szlaki wodne:

U Szlak Supraśli, długości ok. 62 km. Prowadzi z Gródka, przez Słuczankę, Załuki, Borki, Zasady, Krzemienne, Supraśl, Pólko, Nowodworce, do Wasilkowa. Szlak niezbyt trudny, raczej pozbawiony przeszkód. Spływ utrudniają podpiętrzenia wody, niskie drewniane mostki oraz zatory z powalonych drzew i gałęzi. Wzdłuż szlaku rozpościera się kilka rezerwatów przyrody: Bahno w Borkach, Przełom Supraśli, Krzemienne Góry, Jałówka oraz pomniki przyrody w Waliłach i Załukach.

U Szlak Sokołdy, ok. 28 km. Zaczyna się w pobliżu leśniczówki Straż i prowadzi przez Dworzysk, Międzyrzecze, Podłaźnie, Surażkowo, Zasady. Spływ można przedłużyć Supraślą. Trasa dość łatwa. Dwie przenoski: przy spiętrzeniu w Dworczysku i młynie wodnym w Międzyrzeczu oraz czasowe spiętrzenia w Straży, Sokołdzie, Łaźniach i Surażkowie. Możliwe zatory z gałęzi i roślin. Wzdłuż szlaku rezerwaty przyrody Budzisk, Międzyrzecze, Woronicze, Surażkowo, Bahno w Borkach. W Kopnej Górze arboretum.

Polecamy ponadto:

U Pieszą wycieczkę szlakiem supraskich osobliwości. Pałac Buchholtzów, obecnie Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych, pobazyliański zespół klasztorny, supraskie cmentarze z kaplicami Buchholtzów i Zachertów, ośrodek jeździecki i kościoły: rzymskokatolicki i ewangelicki.

U Wycieczkę rowerową przez puszczańskie knieje (około 25 km), dalej przez Supraśl, Podsupraśl, Sokołdę i Kopną Górę (arboretum).

U Wycieczkę samochodową - szlakiem pogranicza kultur (około 100 km) przez Supraśl, Podsupraśl, Sokołdę, Kopną Górę, Krynki, dalej Kruszyniany (meczet i cmentarz tatarski), Bobrowniki, Gródek, Królowy Most, Majówka, Krasny Las i Supraśl.

Więcej o: