Tel Awiw IN: zwiedzaj Tel Awiw z INnym przewodnikiem: Centrum

Najbardziej kultowa spośród cyklu kultowych kawiarni Tel Awiwu i największy i najlepiej zaopatrzony targ w mieście.

Tel Awiw z przewodnikami IN - przeczytaj intro >>

Zamów przewodnik w Kulturalnym Sklepie>>

CAFÉ TAMAR

57 Sheinkin Street, Tel Aviv, tel +972 3 685 2376 nd-czw 7-20, pt.7-15 Sun-Thr 7am-8pm, Fri 7am-3pm

To najbardziej kultowa spośród cyklu kultowych kawiarni Tel Awiwu. Od 1955 roku prowadzi ją Sara Stern, która do dziś osobiście nadzoruje interes i niezmiennie podaje fantastyczny sernik z kawą zaparzoną na starą modłę w szklance. Inną jej specjalnością są jajka na twardo i bajgle z kremowym serem. Nie jest to może zbyt wyrafinowane menu, ale niezwykły klimat tego lokalu sprawia, że smakuje nie gorzej niż wyszukane frykasy. Większość stałych bywalców Cafe Tamar ma już dobrze pod osiemdziesiatkę i świetnie pamięta czasy, kiedy było ona miejscem spotkań literatów, intelektualistów i syjonistów zażarcie dyskutujących na plastikowych krzesełkach o problemem osadnictwa. Zresztą ci ostatni do teraz nie zaniechali swoich dysput, nie bacząc na przewijające się wokół nich młode hipsterskie towarzystwo. Tak to stare plącze się tu z nowym, a Cafe Tamar nieporuszona podąża w głąb XXI wieku.

***

That most cult cafe of all of Tel Aviv's cult cafes. Since 1955, it has been operated by Sara Stern, who still supervises business matters in person and continues to make fantastic cheesecake and brew old-school coffee in a glass. Her other specialities include hard boiled eggs and cream cheese bagels. The menu may not be especially sophisticated, but thanks to the restaurant's unique atmosphere, it tastes as good as the most exquisite gourmet treats. Most of Cafe Tamar's regulars are already well into their eighties and still recall the days when it served as a meeting place for writers, intellectuals and Zionists fiercely discussing the settlement issue while sitting on plastic chairs. The latter group still hold heated debates, paying no mind to the young hipsters scrambling around them. Yes, that old mixes with the new, and Cafe Tamar heads on into the 21st century, unfazed.

CARMEL MARKET

Na skrzyżowaniu Allenby, Nahalat Binyamin, King George, Sheinkin nd-czw 8-19, pt 8-14 Sun- Thr 8am -7pm, Fri 8am-2pm

Jeżeli chcielibyście poczuć smak prawdziwego Tel Awiwu, wybierzcie się na Carmel Market w piątek rano. To wtedy na tym największym i najlepiej zaopatrzonym targu w mieście jego mieszkańcy robią zakupy przed zbliżającym się szabasem. Carmel podzielony jest na dwie sekcje. Pierwsza to ubrania, sprzęty domowe i pirackie płyty. Druga - i ta nas głównie zajmuje - to egzotyczne jedzenie: wyśmienite oliwki, owoce, warzywa, przyprawy, świeże soki, sery, chleby, ryby i mięsa Ich sprzedawcy, przekrzykując się wzajemnie, zachęcają kupujących reklamowymi przyśpiewkami. Jak na nasze niewprawne ucho, to wszystkie te utwory musiały wyjść spod pióra tego samego autora, bo zarówno melodia, jak i refren sławiący niskie ceny i wysoką jakość zachwalanych produktów pozostają niezmiennie takie same Chyba że się czepiamy? Na szczęście do samych towarów przyczepić się nie sposób. Też moglibyśmy na ich cześć coś zaśpiewać.

***

If you want a real taste of Tel Aviv, head to the Carmel Market on Friday morning. This is when locals flock to the largest and best-stocked market in town to get ready for the upcoming shabbas. Caramel is divided into two sections. The first sells clothes, household equipment and pirated CDs. The second - our primary objective - is all about exotic food: gourmet olives, fruit, vegetables, spices, fresh fruit juices, cheese, bread, fish and meat... The vendors shout over one another, encouraging buyers with catchy marketing slogans. For our untrained ears, every sing-song sounded identical, as both the melody and the chorus always glorified the low price and supreme quality of the produce...Or maybe we're just being picky? Fortunately, one cannot be picky with the goods themselves. In fact, we could even sing a little song in their praise.

Więcej o: