Jak zdobyć "pełną moc"? Zapraszamy na Ponidzie Królewskie!

Na stosunkowo niewielkim obszarze zauważyć można plejadę, komplementarnych atrakcji produktów turystycznych, w niewielkiej odległości można skorzystać z wielu form wypoczynku dla pojedynczego człowieka i całej rodziny.

Fenomen obszaru pozwala na pełny wypoczynek dla:

- człowieka - na wypoczynek ciała (cisza, zdrowe powietrze, przyroda Ponidzia; uzdrowisko Solec-Zdrój); wypoczynek dla ducha (miejsce pierwszego chrztu oraz sanktuarium w Wiślicy, sanktuarium w Pacanowie, stare kościoły Gorysławic, Nowego Korczyna i Stopnicy); zabawa dla umysłu np. w historię etc.

- oraz całej rodziny, gdyż w tej komplementarności znajdzie coś dla siebie każdy członek rodziny: znajdzie mężczyzna, znajdzie kobieta (m.in. uzdrowisko i SPA w Solcu-Zdroju), znajdą dzieci (Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie, zabawa w historię z rycerzami itd.)

LGD Stowarzyszenie G5 jest beneficjentem środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Święto-krzyskiego na realizację projektu:

"U źródeł pełnej mocy - kampania promocji turystycznej gmin Południowego Ponidzia: Nowego Korczyna, Pacanowa, Solca-Zdroju, Stopnicy i Wiślicy". Jednym z działań projektu jest organizacja cyklu 5 imprez turystycznych i kulturalnych pod wspólną nazwą: Mocne zapiątki na Ponidziu. W skład cyklu wchodzą:

- Festiwal Kultury Dziecięcej w Pacanowie - jedna z najatrakcyjniejszych imprez kulturalno - plenerowych tego mikroregionu. To największy w Polsce Festiwal Kultury tworzonej przez dzieci i dla dzieci.

- Kingonalia w Nowym Korczynie - czyli obchody patronki miejscowości, a zarazem patronki Polski (Korony Polskiej) i Litwy (ogłoszona w 1715 r. przez papieża Klemensa XI, co potwierdził papież Benedykt XIII), św. Kingi, która niegdyś mieszkała w Nowym Korczynie. We wsi istnieje źródełko św. Kingi, które według ludzi posiada właściwości lecznicze. Jest to impreza nawiązująca do historii, do znanej z historii postaci.

- Festiwal Lipy w Stopnicy - festiwal humoru, kabaretu i komedii. Ma on w sposób oryginalny stać się odpowiednikiem w Polsce południowej np. festiwal u kabaretowego w Mrągowie. Z tym, że ten stopnicki jest wielkim festynem różnorodnych form humoru (festiwal "wszelkiej lipy"), nie ograniczającym się tylko do przeglądu kabaretów na scenie, co wyróżnia go na skalę całego kraju.

- "Harmonia Zdrowia i Muzyki" - Ogólnopolski Konkurs Muzyki Akordeonowej w Solcu-Zdroju. Nazwa "harmonia", tj. potoczne określenie akordeonu, nawiązuje też do uzdrowiskowego charakteru Solca-Zdroju jako miejsca odzyskiwania harmonii zdrowia.

- Święto plemienia Wiślan w Wiślicy - ma ściągnąć do regionu miłośników historii, młodzież zainteresować historią, ale przede wszystkim ukazać Wiślicę jako prastare miejsce - tu gdzie jeszcze na wiek przed Gnieznem było pierwsze z polskich państw i prawie wiek przed chrztem na Ostrowie Legnickim po raz pierwszy przyjęto chrzest na ziemiach polskich.

Ideą konstrukcyjną tego cyklu imprez promocyjnych jest, że każda z tematycznych imprez ma za cel ściągnąć do danej miejscowości daną sektorową grupę turystów, aby tutaj potem, dzięki stworzeniu komplementarnej oferty oraz zintegrowanego systemu informacji turystycznej (IT) i promocyjnej (wspólne wydawnictwa, szlaki itd.), zachęcić gości do odwiedzenia pozostałych atrakcji (pozostałych miejscowości) i pozostania w regionie dłużej.

W ramach projektu "U źródeł pełnej mocy - kampania promocji turystycznej gmin Południowego Ponidzia: Nowego Korczyna, Pacanowa, Solca-Zdroju, Stopnicy i Wiślicy" zrealizowano obok cyklu 5 imprez turystycznych, wiele innych przedsięwzięć, tj.

1. Stworzono portal turystyczny G-5 z mapą GPS,

2. Zorganizowano miejsca oraz pracę 5 punktów Informacji Turystycznej w Pacanowie, Stopnicy, Solcu-Zdroju, Nowym Korczynie, Wiślicy,

3. Przygotowano tablice informacyjne z planami regionu w centralnych miejscach każdej z pięciu miejscowości,

4. Przygotowano kolekcję zdjęć do celów promocyjnych,

5. Opracowano i wydano komiks Przygód Koziołka Matołka promujący region, wydano materiały promocyjne dla 5 gmin, prowadzono kampanię promocyjną obszaru 5 gmin na różnych targach krajowych i zagranicznych, opracowano symbol turystyczny G5 - maskotkę obszaru Ponidzia Królewskiego - Kroplika, przeprowadzono analizę ruchu turystycznego obszaru działania G5.

Do zrealizowania pozostał film o regionie oraz organizacja Study Tour dla dziennikarzy i właścicieli biur turystycznych. Całość zrealizowanego zakresu rzeczowego stanowić będzie o osiągniętym cel u, czyli zrealizowanej kampanii promocyjnej gmin Południowego Ponidzia.

Posiadane narzędzia promocyjne dzięki projektowi będą podwaliną do dalszej promocji obszaru G5.