Ewangelicki Kościół Jezusowy w Zielonej Górze - Wolfgang J. Brylla

Książka ukazuje się w 90. rocznicę poświęcenia kościoła ewangelickiego na dzisiejszym placu Bohaterów, w którym prawie od 20 lat odbywają się ekumeniczne Tygodnie Modlitw o Jedność Chrześcijan.

Ewangelicki Kościół Jezusowy w Zielonej Górze - Wolfgang J. Brylla

Książka ukazuje się w 90. rocznicę poświęcenia kościoła ewangelickiego na dzisiejszym placu Bohaterów, w którym prawie od 20 lat odbywają się ekumeniczne Tygodnie Modlitw o Jedność Chrześcijan.

Autor Wolfgang J. Brylla z zegarmistrzowską dokładnością rekonstruuje historię kościoła (chyba żadna z zielonogórskich świątyń nie padła ofiarą tylu błędnych opowieści historyków i publicystów, np. przez lata mylono nawet datę powstania świątyni). Zielonogórski kościół z początku wieku, o niezwykłej, śląskiej, klasycystycznej bryle to również historia parafialnej filantropii. Ambonę z cennej cieplickiej Szkoły snycerskiej kupił radca i przemysłowiec Gruschwitz, ołtarz - również z Ciepli Emil Mus- chner z Gubina, żyrandol z dziewięcioma ramionami przystrojonymi winną latoroślą ufundowało Koło Kobiet, swoje dary składały miejscowe filantropki - Johanna Brandt, pani Linke z Kożuchowa ("ofiarowała kosztowne wydanie Biblii, które niestety później zaginęło").

Wierni przez lata zbierali pieniądze na urządzanie kościoła. Aż 25 lat zajęła im zbiórka na dzwony. W 1936 r. udało się zakupić jeden - u wrocławskiego ludwisarza Geittnera. Drugi zbór otrzymał od parafii staroluteranckiej z Czerwieńska, po którym zostało do dziś jedynie serce, gdyż podczas wojny przetopiono go na armaty. Swoje przeżył również zegar na wieży, napędzany tylko jednym ciężarkiem, ufundowany przez braci Heckert z Kożuchowa. Zegar w 1945 r. został postrzelony kilkoma pociskami (ślady na tarczy zobaczymy jeszcze dziś) i od tej pory chodził fatalnie. Mimo kilku napraw, wciąż nie budzi zaufania.

Dumą kościoła były organy, jak pisze Brylla "(...) instrument mechaniczny o wiatrownicach klapowo-zasuwkowych, z siedmioma głosami, jednym manuałem i pedałem. To najstarsze, zachowane w oryginalnym stanie organy w Zielonej Górze". Organy firmy "Gebruder Walter" pochodzą ze starej kaplicy w Górze Śląskiej.

Skromna książka Brylli wzbogacona została o przedwojenne reprodukcje pocztówkowe, o projekty świątyni (publikowane po raz pierwszy) i zdjęcia współczesne. Warto wspomnieć, iż mała monografia kościoła jest dwujęzyczna, z tekstem polskim i niemieckim.

Wolfgang J. Brylla "Ewangelicki Kościół Jezusowy w Zielonej Górze", Parafia Ewangelicko-Augsburska, Zielona Góra 2001.

Więcej o: