MEKSYK (Meksykańskie Stany Zjednoczone)

Informacje ogólne o Meksyku

Stolica: Meksyk

Waluta: peso meksykańskie (MXN), 1 MXN = 100 centavos; 1 USD = 10,93 MXN

Język urzędowy: hiszpański

Inne języki: nahuatl, języki maja

WIZA, PRZEPISY WJAZDOWE

PRZEPISY CELNE

MELDUNEK

UBEZPIECZENIE

SZCZEPIENIA, SŁUŻBA ZDROWIA

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW

BEZPIECZEŃSTWO

ŚWIĘTA

PRZYDATNE INFORMACJE

WIZA, PRZEPISY WJAZDOWE.

Nie ma obowiązku wizowego dla obywateli polskich przy pobytach turystycznych, prywatnych lub służbowych nie przekraczających 90 dni. Osoby udające się do Meksyku w celu podjęcia pracy, działalności handlowej, nauki etc. są obowiązane mieć odpowiedniej kategorii wizę, odpowiadającą charakterowi ich pobytu w tym kraju. Podjęcie tych czynności bez odpowiedniego rodzaju dokumentu może być podstawą do usunięcia obcokrajowca z Meksyku. Szczegółowe informacje dotyczące aktualnych procedur i wymagań wizowych można uzyskać w Ambasadzie Meksyku w Warszawie. Wymagany okres ważności paszportu przy wjeździe do Meksyku wynosi 6 miesięcy. Podróż do strefy przygranicznej z biletem w jedną stronę i bez wizy amerykańskiej może być podstawą do zatrzymania w stacji migracyjnej, a następnie usunięcia obcokrajowca z Meksyku. Należy pamiętać, że wypełniona deklaracja wjazdowa (tzw. Formularz Migracyjny - FMT) musi być opieczętowana przez urzędnika migracyjnego w momencie przekraczania granicy (w przypadku podróży samolotem jest to pierwsze międzynarodowe lotnisko meksykańskie, a nie docelowe), natomiast podczas przekraczania lądowej granicy północnej z USA należy zwrócić się do jednego z konsulatów Meksyku przy granicy. Formularz składa się z oryginału i dołączonej do niego kopii. Oryginał pozostaje u władz migracyjnych, natomiast odpowiednio ostemplowaną kopię należy zachować i okazać podczas opuszczania granic Meksyku. Zagubienie odcinka formularza migracyjnego i niezgłoszenie tego faktu przed wyjazdem może spowodować określone problemy podczas wyjazdu w Meksyku i wiąże się z opłatą karną w wysokości ok. 100 USD. Należy również dopilnować, aby urzędnik migracyjny wstawił pieczęć przekroczenia granicy w paszporcie. Brak którejkolwiek z tych pieczęci może być podstawą do usunięcia obcokrajowca z Meksyku. Przy przekraczaniu granicy Meksyku drogą lądową pobierana jest opłata turystyczna w wysokości 25 USD (w przypadku podroży samolotem jest ona wliczona w cenę biletu).

PRZEPISY CELNE.

Nie ma przepisów określających wysokość kwoty wymaganej na dzień pobytu, jednak jeśli wjeżdżający określa cel pobytu jako turystyczny, władze na ogół żądają okazania środków niezbędnych do podróżowania przez deklarowany okres. Dla turystów indywidualnych umownie przyjmuje się, że wymagana kwota to ok. 100 USD na dzień pobytu, przy czym karty kredytowe na ogół nie są traktowane jako dokumenty potwierdzające posiadanie przez cudzoziemca środków płatniczych. Nie ma ograniczeń ani szczególnych regulacji dotyczących przywożenia, wymiany i wywożenia pieniędzy. Obowiązuje całkowity zakaz wwozu i wywozu artykułów spożywczych. Również całkowitym zakazem wywozu objęte są wszelkie rośliny i nasiona. Przywożenie i wywożenie zwierząt domowych możliwe jest po przedstawieniu zaświadczenia weterynaryjnego. Posiadanie narkotyków czy handel nimi podlegają karom pozbawienia wolności od 5 do 30 lat. Obcokrajowiec przyjeżdżający do Meksyku może bez deklaracji i opłat celnych wwieźć rzeczy osobiste, aparat fotograficzny i kamerę, jeden przenośny komputer, telefon komórkowy, dwa używane komplety osobistego sprzętu sportowego, radio lub radiomagnetofon, lekarstwa do osobistego użytku (w przypadku leków psychotropowych konieczna jest imienna recepta lekarska), do 20 paczek papierosów, maksymalnie 3 l dowolnych napojów alkoholowych. Oprócz wymienionych artykułów cudzoziemcy są zwolnieni od cła przy wwożeniu do Meksyku wszelkich towarów w ilościach nie budzących podejrzeń, że mogą mieć przeznaczenie handlowe.

MELDUNEK.

Cudzoziemcy przyjeżdżający na krótkotrwale pobyty turystyczne nie są objęci obowiązkiem meldunkowym.

UBEZPIECZENIE.

Nie ma obowiązku wykupienia ubezpieczenia osobowego. Z ubezpieczeń komunikacyjnych obowiązkowe jest OC. Zaleca się jednak ubezpieczenie od kosztów leczenia i innych w międzynarodowym towarzystwie ubezpieczeniowym z przedstawicielstwem w USA lub Meksyku, ponieważ osoby hospitalizowane nie są wypisywane ze szpitala przed uregulowaniem należności za leczenie.

SZCZEPIENIA, SŁUŻBA ZDROWIA.

Szczepienia ochronne nie są wymagane. Istnieje bardzo wysokie zagrożenie amebozą, a w porze deszczowej na terenach dżungli zdarzają się przypadki cholery. W związku z zagrożeniem amebozą oraz bakteryjnymi i wirusowymi chorobami układu pokarmowego należy unikać jedzenia potraw przygotowywanych na straganach ulicznych, owoców nie poddanych odkażeniu oraz picia wody innej niż butelkowana. Należy unikać spożywania napojów z lodem w małych barach czy restauracjach nie budzących zaufania. W miastach oraz w dużych ośrodkach turystycznych opieka medyczna jest ogólnie dostępna. Koszt standardowej wizyty lekarskiej wynosi ok. 40-60 USD. Doba w szpitalu, w zależności od przyczyny hospitalizacji, kosztuje od 500 USD do 2000 USD, a rachunki szpitalne obejmują wszelkie zabiegi, badania analityczne, aparaturę oraz oddzielnie wysokie honoraria lekarzy. Apteki są dobrze zaopatrzone, warto jednak zabrać ze sobą niezbędne w sytuacji pierwszej potrzeby środki opatrunkowe, przeciwbiegunkowe, tabletki przeciwbólowe.

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW.

Kierowcy powinni mieć międzynarodowe prawo jazdy, mimo że samochody są często wypożyczane nawet po okazaniu polskiego prawa jazdy. Jednak w razie wypadku, zwłaszcza z udziałem innych pojazdów meksykańskich, posiadanie wyłącznie polskiego prawa jazdy może przysporzyć problemów. Przy wypożyczaniu samochodu należy zazwyczaj wpłacić kaucję, której wysokość uzależniona jest od marki samochodu, roku produkcji itp. (od 500 do 1000 USD).

BEZPIECZEŃSTWO.

W stanie Chiapas, na południowym wschodzie kraju, należy liczyć się z częstymi kontrolami dokumentów przez władze wojskowe i policję. Ze względów bezpieczeństwa należy unikać podróżowania nocą. W związku z poważnym pogorszeniem stanu bezpieczeństwa wzdłuż całej północnej granicy Meksyku z USA zaleca się polskim obywatelom udającym się do Meksyku unikanie podróży do północnych obszarów tego kraju, zwłaszcza w okolice miast Tijuana, Mexicali, Hermosillo i Ciudad Juarez. Na terenie całego kraju, zwłaszcza w dużych miastach oraz w miejscach odwiedzanych przez turystów, zdarzają się napady, również z bronią w ręku. W takiej sytuacji najlepiej najpierw skontaktować się z ambasadą, a dopiero później z miejscowa policją - za pośrednictwem placówki dyplomatycznej. Podczas napadu nie należy stawiać napastnikom oporu, lecz oddać pieniądze i kosztowności. Ważniejsze dokumenty, bilety lotnicze oraz rzeczy wartościowe lepiej pozostawić w hotelowych sejfach, a w szczególnych sytuacjach nawet w depozycie placówki. W mieście Meksyk należy bezwzględnie wystrzegać się podróżowania taksówkami zatrzymanymi na ulicy.

ŚWIĘTA.

W Meksyku obchodzone są główne święta katolickie. Dniami wolnymi od pracy są ponadto: 5 lutego (rocznica ogłoszenia Konstytucji), 21 marca (rocznica urodzin Benito Juareza), 1 maja, 16 września (rocznica uzyskania niepodległości), 20 listopada (rocznica Rewolucji Meksykańskiej).

PRZYDATNE INFORMACJE.

1. W dużych ośrodkach turystycznych można płacić w USD. 2. W miastach i centrach turystycznych akceptowane są na ogół wszystkie ważniejsze międzynarodowe karty kredytowe typu VISA, MasterCard oraz w ograniczonym zakresie Amercan Express, chociaż przy wjeździe na terytorium Meksyku nie są one potwierdzeniem posiadania przez cudzoziemca środków finansowych. W razie zagubienia lub utraty karty należy niezwłocznie ją zablokować, dzwoniąc pod numer podany przez bank wydający kartę. 3. Należy pamiętać o drobnych napiwkach (na ogół 10 proc.) za wszelkie usługi. 4. Zwyczaje meksykańskie nie pozwalają zaprzeczyć gościom ani na ich pytanie odpowiedzieć negatywnie. Nie należy krytykować żadnego aspektu życia w Meksyku ani zachowania Meksykanów - krytyka, nawet konstruktywna, nie będzie dobrze przyjęta.

Więcej o: