JORDANIA (Jordańskie Królestwo Haszymidzkie)

Informacje ogólne o Jordanii

Stolica: Amman

Waluta: dinar jordański (JOD), 1 JOD = 1000 filsów; 1 USD = 0,7 JOD

Język urzędowy : arabski

Inne języki: angielski

WIZA, PRZEPISY WJAZDOWE

PRZEPISY CELNE

PRZEPISY PRAWNE

MELDUNEK

UBEZPIECZENIE

SZCZEPIENIA, SŁUŻBA ZDROWIA

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW

PODRÓŻOWANIE PO KRAJU

BEZPIECZEŃSTWO

RELIGIA, OBYCZAJE

PRZYDATNE INFORMACJE

WIZA, PRZEPISY WJAZDOWE.

Obywatele RP mają obowiązek posiadania wiz uprawniających do wjazdu i pobytu. W Polsce nie ma przedstawicielstwa dyplomatycznego Jordanii. Najbliższa placówka jordańska akredytowana na Polskę znajduje się w Berlinie. Obywatele polscy mogą otrzymać jednokrotne wizy na międzynarodowych przejściach granicznych, z wyjątkiem przejścia granicznego na moście Króla Husajna (Allenby Bridge). Wizy są wydawane na okres jednego miesiąca, z możliwością przedłużenia do 3 miesięcy. Opłata wynosi 10 JOD (ok. 14 USD). Na lądowych przejściach granicznych obowiązuje opłata wjazdowa, której wysokość wynosi obecnie 5 JOD. Z opłaty tej zwolnieni są wyłącznie dyplomaci akredytowani w Jordanii. Nie wymaga się określonego terminu ważności paszportu przy wjeździe. Nie ma obowiązku okazania biletu powrotnego ani posiadania określonej kwoty pieniędzy na czas pobytu. Turyści przyjeżdżający do Jordanii przez Syrię i powracający przez ten kraj powinni wcześniej uzyskać co najmniej dwukrotną wizę syryjską, gdyż Ambasada Syrii w Ammanie wydaje wizy tylko tym obcokrajowcom, którzy mają jordańskie roczne wizy pobytowe. Posiadanie w paszporcie jakichkolwiek pieczątek lub wiz izraelskich, stempli kontroli granicznych jordańskich lub egipskich na przejściach z Izraelem, a także przedmiotów pochodzenia izraelskiego (np. biletów autobusowych) uniemożliwi wjazd do Syrii, co szczególnie odnosi się do turystów podróżujących samochodami. Zaleca się, aby osoba dorosła samotnie podróżująca z dzieckiem miała dokumenty poświadczające jej prawo do opieki nad nim.

PRZEPISY CELNE.

Obowiązuje zakaz wwozu pontonów gumowych. Pozostałe restrykcje celne nie odbiegają od powszechnie przyjętych standardów.

PRZEPISY PRAWNE.

Zakazany jest handel narkotykami i ich posiadanie. Za łamanie tych przepisów grozi kara do kilkunastu lat więzienia.

MELDUNEK.

Istnieje obowiązek meldunkowy. Obcokrajowiec, który nie zatrzymał się w hotelu, powinien w ciągu 2 tygodni od daty wjazdu zgłosić się na komendę policji.

UBEZPIECZENIE.

Polskie polisy ubezpieczeniowe nie są uznawane. Wymagane jest ubezpieczenie OC.

SZCZEPIENIA, SŁUŻBA ZDROWIA.

Szczepienia nie są obowiązkowe. Nie występują szczególne zagrożenia sanitarno- epidemiologiczne. Istnieje jednak ryzyko zatruć pokarmowych oraz zakażenia amebą. Należy dokładnie płukać owoce i warzywa oraz unikać spożywania posiłków w restauracjach i barach o wątpliwym standardzie. Opieka medyczna w miastach, zwłaszcza w Ammanie, jest na wysokim poziomie. Koszt wizyty lekarskiej wynosi od 10 do 20 JOD, a pobytu w szpitalu od 8 do 60 JOD dziennie. Opłaty za wszystkie usługi medyczne i zastosowane leki są naliczane oddzielnie. Osoby, które zamierzają przebywać w Jordanii dłużej niż 3 miesiące, muszą na miejscu wykonać badania lekarskie. Z uwagi na bardzo wysokie temperatury, szczególnie latem (powyżej 40oC), zaleca się stosowanie kremów ochronnych oraz picie dużej ilości płynów.

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW.

W zasadzie wymagane jest międzynarodowe prawo jazdy, choć przy pobytach krótkoterminowych akceptowane jest również polskie. Samochód należy prowadzić z zachowaniem należytej ostrożności, szczególnie nocą, kiedy dochodzi do częstych wypadków, głównie z uwagi na zły stan techniczny pojazdów (brak sprawnych świateł pozycyjnych i stopu) i lokalnych dróg, a także nieprzestrzeganie zasad ruchu drogowego przez miejscowych kierowców (niewłączanie kierunkowskazów, nagłe zajeżdżanie drogi). Zgodnie z miejscowym prawem kierowca jest zawsze winny w przypadku kolizji z pieszym: grozi mu więzienie, obciążany jest kosztami leczenia ofiary oraz płaci poszkodowanemu rekompensatę za doznane szkody.

PODRÓŻOWANIE PO KRAJU.

Nie ma formalnych ograniczeń. Należy jednak unikać przemieszczania się w strefach przygranicznych, zwłaszcza z Irakiem i Izraelem. Niewskazane jest podróżowanie w pojedynkę autostopem - dotyczy to szczególnie kobiet.

BEZPIECZEŃSTWO.

Z uwagi na sytuację w regionie Jordania należy do krajów szczególnie narażonych na ataki terrorystyczne. Od 2001 r. odnotowano wiele tego typu ataków, a wiele innych zostało udaremnionych przez miejscowe siły bezpieczeństwa. 9 listopada 2005 r. w zamachach na trzy hotele w Ammanie zginęło 60 osób, a prawie 100 zostało rannych. 4 września 2006 r. w zamachu w centrum Ammanu zginął turysta brytyjski, a kilku innych zostało rannych. Sytuacja w krajach sąsiednich, zwłaszcza na terytoriach palestyńskich, ma duży wpływ na opinię publiczną w Jordanii. Wydarzenia w Strefie Gazy i na Zachodnim Brzegu często prowokują zamieszki i demonstracje, także w miejscowych obozach uchodźców palestyńskich, na uczelniach i w centrach miast. Chociaż Jordania należy do krajów bezpiecznych i przyjaznych dla turystów, zaleca się omijanie obozów uchodźców oraz zachowywanie się w sposób niewyzywający w okolicach meczetów, szczególnie podczas zgromadzeń na piątkową modlitwę. Ryzyko kradzieży, przy zachowaniu podstawowych środków ostrożności, jest niewielkie. Miejscem, w którym najczęściej po zmierzchu dochodzi do drobnych kradzieży i napadów (wyrywanie cudzoziemkom torebek), jest centrum Ammanu (Old City).

RELIGIA, OBYCZAJE.

Islam jest religią państwową. Jakiekolwiek działania zmierzające do nawrócenia muzułmanina na inną wiarę są prawnie zakazane. Szczególną uwagę należy zwracać na przestrzeganie miejscowych norm zachowania w miejscach publicznych. Dotyczy to przede wszystkim szacunku dla obyczajów i muzułmańskich norm religijnych oraz stosunku do kobiet. Niedopuszczalne jest np. publiczne całowanie się lub pokazywanie się w zbyt skąpym stroju, zwłaszcza w sąsiedztwie meczetów. W miesiącu postu (ramadan) należy unikać spożywania posiłków i palenia tytoniu w miejscach publicznych.

PRZYDATNE INFORMACJE.

1.Walutę można wymieniać w kantorach lub w bankach. 2.Urzędy publiczne są czynne w godzinach 8.00-15.00, a sklepy w godzinach 8.00-22.00. 3. Dniem wolnym od pracy jest piątek (w instytucjach państwowych także sobota).

Więcej o: