Fundusze unijne w turystyce. Ochronimy trocie, zbudujemy szlaki

Polska realizuje blisko 2,8 tys. projektów związanych z turystyką. Unia Europejska dołożyła do nich 900 mln zł

Najwięcej funduszy trafiło do województw: śląskiego (100,9 mln zł), mazowieckiego (85,5 mln) i warmińsko-mazurskiego (76,1 mln); najmniej - do świętokrzyskiego, lubuskiego i małopolskiego (do każdego poniżej 40 mln). Najwięcej projektów mają na koncie: Lubelskie (305), Mazowieckie (281) i Zachodniopomorskie (281); najmniej - Lubuskie (64), Opolskie (115) i Świętokrzyskie (124).

Blisko 5 proc. budżetu Regionalnych Programów Operacyjnych, czyli ok. 3 mld zł, przeznaczono na projekty związane z turystyką ( http://www.mrr.gov.pl/ProgramyOperacyjne+2007-2013/regionalne ). Są to m.in.:

działania wspierające rozwój turystyczny regionów, takie jak: renowacja zabytków i nadanie im nowych funkcji (np. adaptacja na galerie, muzea, sale koncertowe i teatralne), tworzenie nowych i ochrona istniejących stanowisk archeologicznych (grodziska, kurhany, kopce), podnoszenie standardu bazy noclegowej i gastronomicznej, rozwój agroturystyki, rozbudowa i modernizacja infrastruktury (parki, szlaki piesze i rowerowe, biwaki, kąpieliska, porty i przystanie, wyciągi narciarskie, ściany wspinaczkowe, parkingi, wypożyczalnie sprzętu), rewitalizacja uzdrowisk, budowa punktów informacji turystycznej, centrów konferencyjnych i wystawienniczych, zakup sprzętu dla GOPR i WOPR, organizacja kampanii promocyjnych i imprez, wspieranie lokalnego rzemiosła i kuchni;

promowanie turystyki w internecie, np. tworzenie baz danych, systemów rezerwacji noclegów;

organizacja wystaw i targów lub finansowanie udziału w nich w kraju i za granicą;

ochrona parków narodowych i krajobrazowych, rezerwatów, pomników przyrody, obszarów chronionego krajobrazu oraz Natura 2000, restytucja gatunków (np. łososia, troci, żółwia błotnego, foki), ochrona siedlisk, rewitalizacja obszarów zdegradowanych.

Oto kilka przykładowych projektów:

"Wzmocnienie potencjału turystycznego Krainy w Kratę - rekonstrukcja zagrody Albrechta w Swołowie" (dofinansowanie ok. 5,8 mln zł, czas realizacji 2005-08).

Kraina w Kratę obejmuje wsie i miasteczka Pomorza Środkowego leżące wzdłuż linii brzegowej Bałtyku, w których zachowały się liczne przykłady budownictwa szkieletowego. W zrekonstruowanej XIX-wiecznej zagrodzie chłopskiej we wsi Swołowo, uznawanej za stolicę Krainy w Kratę, powstaje Ośrodek Animacji Kultury Pomorza z salą kinowo-konferencyjną i wystawową, gospodą oraz miejscami do spania. Będą się w nim odbywać m.in. imprezy folklorystyczne i warsztaty rękodzielnictwa dla mieszkańców i turystów.

"Modernizacja infrastruktury komunikacyjnej na odcinku Niedzica - Zamek - granica państwa będącym częścią trasy turystycznej Janosikowy Szlak" (dofinansowanie 1,7 mln zł, czas realizacji 2004-06).

Szlak ma liczyć 45 km i poprowadzi przez Pieniny, Gorce, wąwóz Homole i Zalew Czorsztyński do słowackiego Czerwonego Klasztoru. Nad zalewem wybudowano już dwa parkingi, położono asfalt, wybrukowano chodniki i wyremontowano ścieżki rowerowe. Wzdłuż drogi stanęło 31 ozdobnych latarni, barierki ochronne, znaki drogowe i wiaty. Janosikowy Szlak ma być główną atrakcją polsko-słowackiego pogranicza.

"Wsparcie szkoleniowe i doradcze mieszkańców wsi na rzecz rozwoju agroturystyki w dorzeczu Narwi i Biebrzy" (wartość dofinansowania 97,5 tys., czas realizacji 2005-06).

Mieszkańcy siedmiu gmin przeszli intensywny kurs, na którym poznali tajniki agroturystyki jako alternatywnego źródła utrzymania. Z 20 kursantów dziewięciu rozpoczęło działalność agroturystyczną.

http://www.mrr.gov.pl

W latach 2007-15 rząd i samorządy przeznaczą na wsparcie turystyki ok. 5,2 mld zł (1,3 mld euro). Zasilą one Regionalne Programy Operacyjne, program "Innowacyjna gospodarka", "Rozwój Polski wschodniej" oraz "Kapitał ludzki". Od bieżącego roku o dofinansowanie mogą się również starać się prywatni przedsiębiorcy.

Dane za Ministerstwem Rozwoju Regionalnego

Więcej o: