Lądek Zdrój

U podnóża Gór Złotych w południowo-wschodniej części Kotliny Kłodzkiej leży Lądek Zdrój.

Lądek Zdrój

U podnóża Gór Złotych w południowo-wschodniej części Kotliny Kłodzkiej leży Lądek Zdrój.

Historia

Lądek Zdrój powstał prawdopodobnie w XIII wieku. Pierwszą wzmiankę o nim zanotowano w dokumencie z 1325 roku. Prawa miejskie Lądek Zdrój uzyskał prawdopodobnie już między rokiem 1278 a 1290. Wtedy to Henryk IV Probus otrzymał ziemię kłodzką w lenna od króla Czech.

Po dwukrotnym spustoszeniu miasta podczas wojen husyckich w I połowie XV wieku powstała część zdrojowa Lądka. Pierwszym zakładem przyrodoleczniczym funkcjonującym do dziś był Jerzy. Potem powstał Wojciech, zbudowany na wzór łaźni tureckiej.

Najważniejsza dla rozwoju Lądka Zdroju była jednak druga połowa wieku XVIII. Właśnie wtedy w Lądku Zdroju zagościł król Prus Fryderyk II. Dzięki rozgłosowi, jaką miastu przyniosła udana kuracja króla, uzdrowisko zaczęli odwiedzać kuracjusze z całej Europy. W 1790 r. do Lądku przyjechał Johann Wolfgang Goethe, a potem królowa Luiza, król Fryderyk Wilhelm III, car Aleksander I, a także generał Ignacy Prądzyński.

Zwiedzanie miasta

Naturalne ukształtowanie Lądka Zdroju dzieli to miasto na część miejską i zdrojową. W czasie powodzi część miejska, położona znacznie niżej niż część zdrojowa, została częściowo zalana i zniszczona.

Najważniejszymi zabytkami w części miejskiej Lądka są budynki sakralne. Pierwszym z nich jest barokowy kościół Narodzenia Najświętszej Marii Panny , poświęcony w 1603 roku. W kościele tym oprócz cennych rzeźb i pięknych malowideł sklepiennych znajduje się również szopka betlejemska, będąca dziełem Michała Klahra Starszego i jego syna Michała Ignacego. Ciekawe są też ruiny kościoła poewangelickiego, a także kaplica cmentarna św. Rocha na starym cmentarzu z 1691 roku, którą zniszczył w latach 80. pożar, i kaplica cmentarna na nowym cmentarzu z 1908 roku.

Rynek części miejskiej zdobią zabytkowe domy w stylu renesansowym i barokowym, a także figura wotywna Trójcy św . z 1742 roku. Z kolei ratusz miejski jest typowo neorenesansową budowlą wzniesioną w 1889 roku.

Zwiedzanie uzdrowiska

Po zwiedzaniu części miejskiej warto udać się do uzdrowiska, które znajduje się u podnóża trzech wzniesień: Trojaka, Dzielca i Królówki. W Zdroju dominują zabytki uzdrowiskowe: zakłady przyrodolecznicze Jerzy i Wojciech , kaplica zdrojowa NMP na Pustkowiu z 1688 roku i figura maryjna przed kaplicą zdrojową ufundowana w 1887 r.

Po zwiedzaniu warto odpocząć we wspaniałych wnętrzach Domu Kultury, gdzie co tydzień koncertuje orkiestra zdrojowa.

Narty i spacery

W sezonie zimowym na stoku Trojaka czeka na narciarzy wyciąg narciarski. W niewielkiej odległości od Lądka, w miejscowościach: Sienna, Klętno, Nowa Morawa, Nowy Gierałtów i Stronie Śląskie, również działają wyciągi narciarskie. Z kolei na zwolenników jazdy na biegówkach oraz amatorów pieszych wędrówek czeka wiele dróg i ścieżek leśnych. Jedną z nich, oznaczoną szlakiem niebieskim, po około dwugodzinnym spacerze można dojść do kaplicy zbudowanej w środku lasu, w której co tydzień w niedzielę odbywają się msze dla górali.

Lądek Zdrój znajduje się tuż przy granicy z Czechami. Turyści, a zwłaszcza kuracjusze, często przekraczają granicę. Najczęściej po to, by w przygranicznym sklepie kupić tańszy alkohol.