Bieszczadzkie zakątki

Bieszczadzki Park Narodowy chroni krajobrazy Karpat Wschodnich, główne skupiska rzadkich gatunków roślin (w tym wysokogórskich)i zwierząt - także wiele dużych drapieżników. Tereny BPN obejmują głównie regiel dolny i połoniny.

Ten artykuł wygasł