Łemkowskie cerkiewki

Łemkowie zamieszkiwali do 1947 r. tereny od rzeki Poprad w Beskidzie Sądeckim poprzez Beskid Niski, aż po Wysoki Dział w Bieszczadach. Obecnie jednym z nielicznych śladów życia Łemków są pozostałe po nich greko - katolickie cerkiewki. Najpiękniejsze znajdują się w Komańczy, Krępnej, Świątkowej Małej i Wielkiej oraz w Kotaniu (Beskid Niski) oraz Powroźniku (Beskid Sądecki).

Ten artykuł wygasł