DROHICZYN

Drohiczyn - miasto nad Bugiem, które powstało w XI w. i pełniło rolę ważnego ośrodka obronnego i handlowego. Liczne znaleziska m. in. monet arabskich i plomb ołowianych podkreślają rangę tego miejsca. W XII w. Drohiczynem rozporządzali książęta wołyńsko-haliccy. W pocz. XIII w. Konrad Mazowiecki zdobył gród drohicki, w którym osadził zakon Braci Dobrzyńskich / 1237 r. Wkrótce książę halicko-włodzimierski Daniel odebrał Mazowszu Drohiczyn i przyjął tutaj z rąk legata papieskiego koronę króla Rusi. W XIV w. Drohiczyn wszedł w skład Litwy.

Ten artykuł wygasł