DOLINA POPRADU

Region doliny Popradu znany jest głównie z licznych źródeł wód mineralnych, dzięki którym powstały tu liczne zakłady lecznictwa uzdrowiskowego w Krynicy, Muszynie, Piwnicznej, Żegiestowie. Od XVI wieku na te tereny zaczęły napływać plemiona wołosko-ruskie, znane w Polsce jako Łemkowie. Ten fakt w znacznym stopniu zadecydował o krajobrazie kulturowym tych ziem. Świadczą o tym liczne zachowane zabytki kultury materialnej - przede wszystkim dawne prawosławne lub grekokatolickie cerkwie, dziś na ogół przemianowane na kościoły. Dolina Popradu dzieli na dwie części pasma Beskidu Sądeckiego. Dlatego z każda praktycznie miejscowość w dolinie może być bazą wypadową górskich wycieczek na położone po wschodniej stronie pasmo Jaworzyny Krynickiej lub na położone po stronie zachodniej pasmo Radziejowej.

Ten artykuł wygasł