PRZEZ BESKID NISKI

Gorlice powstały w okresie wielkiej akcji kolonizacyjnej Karpat prowadzonej w XIV w. przez króla Kazimierza Wielkiego. Około poł. XIV w. zamożny bankier i kupiec krakowski Dziersław I Karwacjan nabył okoliczne grunta i otrzymał od króla zezwolenie na założenie miasta. Lokacja nastąpiła na prawie polskim, po 1417 r. przeniesiona na prawo niemieckie. Miasto wraz z okolicami występują odtąd jako tzw. klucz gorlicki lub państwo gorlickie. Często zmieniały one właścicieli. Położenie miasta przy szlakach wiodących z Nowego Sącza na Ruś i na Węgry oraz protekcja właścicieli ożywiały handel i rzemiosło.

Ten artykuł wygasł