WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

W regionie nie brak cennych zabytków kultury materialnej i miejsc będących najpiękniejszymi zakątkami Polski. Dla tego pierwszego powodu należy w Lublinie stolicy regionu warto odwiedzić gotycka kaplicą p.w. św. Trójcy z freskami z XV w oraz Stare Miasto z fragmentami XIV-wiecznych murów obronnych, z Bramami Krakowską i Grodzką, ratuszem i kamienicami, które należą do najpiękniejszych w Polsce.

Ten artykuł wygasł