PUSZCZA BIAŁOWIESKA

Położona przy granicy polsko-białoruskiej prastara Puszcza Białowieska jest ostatnim w Europie Środkowej wielkim kompleksem leśnym o charakterze naturalnym, z zachowanymi do dziś elementami lasu pierwotnego. Teren Puszczy, bezcenny ze względów przyrodniczych, stanowi jedną z największych osobliwości turystycznych w skali Europy. Wydzielona, najbardziej pierwotna część Puszczy tworzy Białowieski Park Narodowy. Liczący ok. 1250 km kw. (w Polsce 580 km kw.), zwarty kompleks leśny leży na terenie RówninyBielskiej. Historycznie Tworzą go trzy puszcze: Białowieska, Ladzka i Świsłocka. Nazwa "Puszcza Białowieska" pochodzi od siedziby leśniczego tj. dworu Białowieża, który z kolei nazwano od znajdującej się tam białej wieży obserwacyjnej.

Ten artykuł wygasł