Góry Świętokrzyskie

Jedne z najstarszych gór w Polsce. Wypiętrzone ok. pół miliarda lat temu, ruchom górotwórczym podlegały jeszcze w orogenezie hercyńskiej, w czasie fałdowań alpejskich i w trzeciorzędzie (65-2 mln lat temu), kiedy to zostały lekko wypiętrzone po raz kolejny oraz silnie zaburzone tektonicznie. Dzisiejsze Góry Świętokrzyskie składają się z szeregu pasm biegnących z północnego zachodu na południowy wschód, zbudowanych z kwarcytów, wapieni, dolomitów, piaskowców, łupków i zlepieńców. Centralną część masywu zajmuje pasmo Łysogór z najwyższym szczytem Gór Świętokrzyskich Łysicą (612 m n.p.m.).

Ten artykuł wygasł