Nie tylko NFZ. Tak też można pojechać na leczenie uzdrowiskowe, ale trzeba spełniać pewne warunki

Jeśli pacjent kwalifikuje się na wyjazd do sanatorium, wniosek może zostać złożony nie tylko do NFZ-u. Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe może zostać wydane również przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Na pobyt w sanatorium czeka wiele osób z różnymi schorzeniami. Warto pamiętać, że taki pobyt może sfinansować nie tylko NFZ. O wyjazd rehabilitacyjny można się starać również poprzez ZUS. Kto może ubiegać się o skierowanie na leczenie lecznicze? Jak dostać skierowanie na taki wyjazd?

Zobacz wideo Rekiny w popularnych kurortach turystycznych

Pobyt w sanatorium może zostać sfinansowany również przez ZUS

O wyjazd na leczenie uzdrowiskowe można się starać również przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W  tym przypadku mogą nie tylko zostać pokryte koszty leczenia, wyżywienia i zakwaterowania. Można też starać się o zwrot kosztów transportu. Świadczenia finansowane przez ZUS dotyczą chorych, którzy mają poddać się rehabilitacji w celu odzyskania zdolności do pracy. Poza tym należy spełniać jeszcze kilka innych warunków. Należy być ubezpieczonym w ZUS-ie, pobierać zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne albo pobierać rentę okresową z tytułu niezdolności do pracy.

Co należy zrobić, aby skorzystać z sanatorium? Odpowiedni wniosek wypełnia lekarz

Wyjazd do sanatorium sfinansowany przez ZUS jest możliwy po złożeniu odpowiedniego wniosku wypełnionego przez lekarza. Taki dokument musi zawierać podstawowe dane pacjenta: jego imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania i numer telefonu. Do tego powinno w nim się znaleźć rozpoznanie medyczne w języku polskim oraz opinia, czy po przeprowadzeniu rehabilitacji będą istniały szansę na odzyskanie zdolności do pracy. Poza tym należy załączyć właściwą dokumentację medyczną leczenia.

Gdzie złożyć wniosek? Taki dokument można zanieść do placówki ZUS. Innym sposobem jest przesłanie wniosku w formie elektronicznej poprzez platformę PUE ZUS. Do całodobowego pobytu w ośrodkach rehabilitacyjnych uprawniają schorzenia takie jak narządu ruchu, głosu czy układu krążenia. Więcej podobnych artykułów znajdziecie na Gazeta.pl

Więcej o: