Ta grupa będzie mogła skorzystać z turnusu rehabilitacyjnego w sanatorium. Zmiany już od stycznia

Od 1 stycznia 2023 roku z turnusu rehabilitacyjnego będą mogli skorzystać emerytowani rolnicy. Do tej pory mogli z niego korzystać jedynie rolnicy aktywni zawodowo. Zmiany w tym zakresie dotyczą również opiekunów osób niepełnosprawnych.

15 czerwca ubiegłego roku weszła w życie ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym - od stycznia bieżącego roku z leczenia uzdrowiskowego będą mogli skorzystać rolnicy na emeryturze. Ponadto zmiany obejmą również opiekunów osób niepełnosprawnych. 

Zobacz wideo Biały gronostaj uchwycony przez fotopułapkę

Z turnusu rehabilitacyjnego będą mogli skorzystać rolnicy aktywni zawodowo

Do tej pory z leczenia uzdrowiskowego opłacanego przez KRUS mogli skorzystać jedynie rolnicy aktywni zawodowo. Od 1 stycznia 2023 roku z rehabilitacji będą mogli skorzystać również emerytowani rolnicy. Takie osoby będą mogły wybrać się na 21-dniowy turnus. Co więcej, od 2023 roku leczeniem uzdrowiskowym będą mogli zostać objęci opiekunowie osób niepełnosprawnych w celu poprawy kondycji psychofizycznej. Turnusy regeneracyjne będą trwały siedem dni.       

Z turnusu rehabilitacyjnego można skorzystać po upływie 12 miesięcy od poprzedniego leczenia uzdrowiskowego

Obecnie mówi się jedynie o 600 rolnikach na emeryturze, którzy będą mogli skorzystać z pobytu w uzdrowisku. W przyszłości ze zmiany będzie mogło skorzystać nawet 840 tysięcy osób. Warto zaznaczyć, że z leczenia uzdrowiskowego nie można korzystać częściej niż co dwanaście miesięcy. Częściej, czyli po upływie sześciu miesięcy od poprzedniego turnusu rehabilitacyjnego, mogą korzystać osoby, które mają prawo do renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym. Pobyt w sanatorium może zostać przedłużony w przypadku, kiedy będą wymagały tego potrzeby zdrowotne pacjenta. 

Więcej podobnych artykułów znajdziecie na Gazeta.pl

Więcej o: