Jak Polacy planują spędzić sezon zimowy? Hotelarze zacierają ręce

W sezonie zimowym wyjazdy w celach turystycznych z co najmniej jednym noclegiem planuje 35 proc. Polaków w wieku 18 i więcej lat. Kiedy po raz ostatni przed pandemią - pod koniec listopada 2019 - Polska Organizacja Turystyczna realizowała podobne badanie, wyjazd w sezonie zimowym 2019/2020 deklarował co czwarty Polak. Celem głównego wyjazdu zimowego dla prawie 70 proc. wyjeżdżających jest Polska.

Zimowy wypoczynek w kraju

Dla prawie 70 proc. wyjeżdżających główny (najdłuższy lub najważniejszy) wyjazd zimowy to wyjazd krajowy. Sześć na dziesięć z tych osób wyjedzie w polskie góry. Pozostali wybiorą inne (niż góry) miejsca w kraju. Tylko co czwarta osoba, która zimowy wypoczynek planuje w Polsce, jako najważniejszy cel swojego wyjazdu wskazuje "uprawianie sportów zimowych". Ponad połowa wyjeżdżać będzie zimą, żeby zmienić otoczenie, wypocząć lub zwiedzać. Po kilka procent jako główny cel swojego wyjazdu wskazuje udział w jarmarkach bożonarodzeniowych, zimowych wydarzeniach sportowych czy chęć zadbania o zdrowie i urodę.

Podczas krajowych wyjazdów zimowych polscy turyści najczęściej korzystać będą z wykupionych pakietów pobytowych (noclegi, wyżywienie lub inne usługi) w hotelu lub pensjonacie (39 proc.), a w dalszej kolejności z noclegów w hotelu, pensjonacie itp. bez wyżywienia (29 proc.) oraz z noclegów u rodziny lub znajomych (28 proc.).

– Plany wyjazdowe Polaków, którzy w znacznej części deklarują, że zimowy wypoczynek odbędą w Polsce to impuls dla wciąż odradzającej się turystyki krajowej. Duże znaczenie w doborze miejsc wypoczynku właśnie w naszym kraju miała możliwość skorzystania przez rodziny z dziećmi z przysługujących im świadczeń z Polskiego Bonu Turystycznego. Statystyki prowadzone przez ZUS, a także fakt, że sześć na dziesięć osób z szerokiego grona, które zadeklarowały pobyt zimowy w Polsce, spędzi go w górach pokazują jakim zainteresowaniem i jak bogatą ofertą turystyczną cieszą się regiony górskie. Ferie zimowe to doskonała okazja do korzystania ze wsparcia ze świadczeń, ale także przekonania tych z Państwa, którzy jeszcze nie wygenerowali lub nie skorzystali z bonu do wypoczynku wspartego programem PBT – do czego gorąco zachęcam - mówił sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Andrzej Gut-Mostowy.

– Przeprowadzane okresowo badania planów wyjazdowych Polaków pozwalają nam dokładnie dopasować prowadzone działania promocyjne do aktualnych trendów, zwyczajów oraz nastrojów turystów. W tym wyjątkowym czasie nasze zimowe ośrodki, które są konkurencyjne wobec znanych zachodnich kurortów, przyciągają miłośników białego szaleństwa – przyznał Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Rafał Szmytke.

 Za granicą

Jedna czwarta osób, które zadeklarowały wypoczynek zimą za granicą, wybierze góry. Pozostali pojadą w inne lokalizacje. Również w przypadku wyjazdów zagranicznych najczęściej wskazywanym celem jest wypoczynek i zwiedzanie (37 proc.) i kolejno – uprawianie sportów zimowych – 25 proc., udział w zimowych wydarzeniach sportowych (15 proc.), a co dziesiąta osoba, która na swój główny wyjazd wybierze się za granicę, pojedzie to tzw. "ciepłych krajów" – "po słońce". Podczas zimowych wyjazdów zagranicznych ponad połowa polskich turystów zamierza wykupić pakiety pobytowe w hotelu lub pensjonacie, a 28 proc. skorzysta z samych noclegów (bez wyżywienia).

Na tydzień lub krócej

Najwięcej (37 proc.) planujących zimowy wypoczynek wyjedzie na 4-7 dni. Mniej więcej co dziesiąty wyjeżdżający spędzi poza domem tylko 2-3 dni. Tyle samo jest osób, które wyjadą na dłużej – na od 8 do 14 dni. Równocześnie aż 16 proc. wyjeżdżających deklaruje, że wyjedzie na dłużej niż dwa tygodnie. Wyjazdy krajowe będą przeciętnie nieco dłuższe od wyjazdów zagranicznych (średnia długość wyjazdu krajowego wyniesie 3,3, a zagranicznego – 3,8 dnia).

Z dużym wyprzedzeniem czy w ostatniej chwili?

Czterech na dziesięciu wyjeżdżających planuje swoje zimowe wyjazdy turystyczne z dwu – czterotygodniowym wyprzedzeniem. 17 proc. podejmuje decyzje dwa – trzy miesiące przed wyjazdem, a nieco ponad dziesiąty – spontanicznie – tydzień przed lub jeszcze bliżej wyjazdu. Tzw. "okienko rezerwacyjne" jest krótsze w przypadku wyjazdów krajowych niż zagranicznych.

Młodsi, posiadający dzieci… Kto jeszcze wyjeżdża w zimie?

Skłonność do wyjazdów maleje wraz z wiekiem respondentów. Najczęściej wyjazdy zimowe planują osoby w wieku między 18 a 24 rokiem życia, najrzadziej – respondenci powyżej 66. roku życia. Częściej wyjeżdżają posiadający dzieci, lepiej wykształceni i osiągający wyższy dochód. Planowanie wyjazdów jest również skorelowane z rodzajem wykonywanej pracy: częściej wyjeżdżają osoby zatrudnione na stanowiskach kierowniczych i właściciele firm oraz pracownicy umysłowi wyższego szczebla.

Źródło: Polska Organizacja Turystyczna 

Więcej o: