Całkowicie wyludniona wieś na Dolnym Śląsku. Ostatnia osoba mieszkała tu do 2021 roku

Jeszcze do niedawna Pawłowice Małe znane były z tego, że mieszkał tam tylko jeden człowiek. Kwestią czasu było to, kiedy wieś stanie się całkowicie wyludniona. Do tego momentu doszło w zeszłym roku.

Więcej informacji na temat aktualnych wydarzeń znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Pawłowice Małe to wieś znajdująca się pod Legnicą, w województwie dolnośląskim. Dziś jest to w zasadzie wieś widmo. Mimo ponownego jej zasiedlenia na przestrzeni minionych lat, w tym momencie według Urzędu Gminy Krotoszyce zameldowanych jest tam 0 osób.

Do 1998 roku wieś należała do województwa legnickiego. Duża zmiana przyszła jednak wcześniej, kiedy w 1983 roku podjęto decyzję, żeby część obszaru wsi przyłączyć do Legnicy. Tereny te zostały zagospodarowane na obiekty hydrotechniczne oczyszczalni ścieków oraz składowisko odpadów hutniczych.

Huta miedzi powodem pierwszego wysiedlenia

Obecna sytuacja to nie pierwszy raz, kiedy Pawłowice Małe zostały praktycznie puste. W drugiej połowie lat 90 zdecydowano o całkowitym wysiedleniu wsi. Powodem była pobliska Huta Miedzi Legnica, której działanie mogło negatywnie wpływać na mieszkańców wsi. Do roku 2002 Pawłowice Małe zostały całkowicie wysiedlone, a wieś została zrównana z ziemią. Przetrwał tylko budynek kolejowy, czego zasługą było jego położenie. Od zabudowanych terenów był on oddalony o kilometr.

Rok 2006 okazał się być szczęśliwy dla śląskiej wsi. Podjęto decyzje o jej ponownym zasiedleniu, a mieszkańcy zaczęli stopniowo wracać. Mimo wszystko wieś nie była już tak zaludniona, jak wcześniej. Według danych ze spisu powszechnego z 2011 roku, Pawłowice Małe były wtedy zamieszkiwane przez 13 osób.

Mieszkańców nie przybywało, a wręcz przeciwnie, liczba po raz kolejny raz zmalała do minimum. W spisie powszechnym z 2021 roku widniała już tylko jedna osoba. Dziś Pawłowice Małe stoją puste, a o tym, że była tam kiedyś jakakolwiek cywilizacja, zdaje się przypominać tylko niszczejący budynek dworca.

Więcej o: