Skierowanie do sanatorium na nowych zasadach. Zmiany wchodzą od stycznia 2023 roku. Co się zmieni?

Sanatorium z NFZ to możliwość powrotu do pełnej sprawności oraz poprawę kondycji zdrowia. Wyjazd na rehabilitację lub leczenie to nie tylko oferta dla seniorów. Z tego rodzaju rozwiązania mogą skorzystać również ludzie młodzi oraz dzieci. Od 1 stycznia 2023 roku wejdą w życie pewne zmiany.
Zobacz wideo Marta Manowska ma kompleksy. Jednego się pozbyła, ale gardzi operacjami plastycznymi

Od 1 stycznia 2023 roku wejdą w życie nowe przepisy dotyczące wyjazdu do sanatorium. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt rozporządzenia zawierający szczegóły w tym zakresie. Czego możemy spodziewać się od nowego roku?

Skierowanie do sanatorium NFZ. Zmiany od stycznia 2023

Opublikowany 28 listopada projekt rozporządzenia w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową jest obecnie na etapie konsultacji społecznych. Zapowiadane zmiany obejmują formę skierowania do sanatorium.

Od przyszłego roku, pacjenci ubiegający się o możliwość skorzystania z dostępnej formy leczenia będą mogli złożyć wniosek w formie elektronicznej. Jest to jednak dodatkowa możliwość, ponieważ tradycyjne rozwiązanie, czyli przekazywanie dokumentacji papierowej nadal będzie dostępne.

E-skierowanie do sanatorium NFZ

Zgodnie z nowym rozporządzeniem elektroniczna forma skierowania będzie zawierała następujące istotne elementy:

  1. Oznaczenie świadczeniodawcy wystawiającego skierowanie obejmujące jego nazwę, REGON, niepowtarzalny kod identyfikujące jednostkę organizacyjną zakładu leczniczego.
  2. Adres miejsca wystawienia skierowania.
  3. Numer zawartej umowy z NFZ.
  4. Numer skierowania.
  5. Datę wystawienia.
  6. Dane świadczeniobiorcy (imię, nazwisko, adres, dane kontaktowe).
  7. Oznaczenie osoby wystawiającej skierowanie (lekarza).
  8. Identyfikator lekarza oraz podpis.

Po dokładnym uzupełnieniu formularza zostanie on przesłany drogą elektroniczną do wybranego oddziału NFZ. Pacjent może śledzić postępowanie dotyczące zgłoszenia, korzystając z Internetowego Konta Pacjenta.

Więcej ciekawych informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Papierowe skierowanie do sanatorium NFZ. Kto je otrzyma?

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia przewiduje możliwość skorzystania z dotychczasowej formy wystawiania skierowania do sanatorium NFZ. Takie przypadki mają być jednak traktowane jako wyjątek od reguły oraz stosowane w poniższych sytuacjach:

  • lekarz wystawiający skierowanie nie posiada dostępu do systemu teleinformatycznego,
  • rehabilitacja ma odbywać się poza granicami Polski.

Zwracamy jednak uwagę, że w treści rozporządzenia widnieje zapis, iż tego typu rozwiązanie będzie dostępne jedynie do 30 czerwca 2023 roku.

Więcej o: