Kolejna duża zmiana dla uzdrowisk. Nowe przepisy dot. sanatoriów wejdą w życie jeszcze w listopadzie

Jak się okazuje, niemal połowa polskich sanatoriów i uzdrowisk nie spełnia stawianych im wymagań. Ministerstwo Zdrowia postanowiło wydłużyć termin na ich modernizację. Zakłady lecznictwa uzdrowiskowego otrzymają dodatkowy rok, by wprowadzić niezbędne zmiany.

Zakłady lecznictwa uzdrowiskowego muszą spełnić szereg wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 2 kwietnia 2012 roku. Przepisy wskazują m.in. konkretne wyposażenie, jakie powinno znajdować się na miejscu, warunki zakwaterowania czy standardy związane z wykonywaniem świadczeń zdrowotnych. Pierwotnie termin na dostosowanie się do wymogów miał upłynąć z końcem bieżącego roku. Według projektowanych zmian rozporządzenia zostanie on wydłużony do 31 grudnia 2023 roku. 

Zobacz wideo Cud Podlasia wygląda jak wyspa na Pacyfiku

Sanatoria nie spełniają wymogów ministerstwa

Na wydłużenie terminu wpłynęła analiza danych, które zostały przekazane przez Naczelnych Lekarzy Uzdrowisk do Ministerstwa Zdrowia na przełomie maja i czerwca 2022 roku. Wykazały one, że niemal połowa uzdrowisk nie spełnia obecnie wymaganych warunków. 

Analiza danych wykazała, że na 29 uzdrowisk (z 46 uzdrowisk działających w Polsce), które zostały wskazane w ankiecie, szacunkowo ok. 15 proc. nie spełni wymagań do dnia 31 grudnia 2022 roku

- możemy przeczytać w uzasadnieniu. 

Projekt nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego, trafił do komisji prawniczej 8 listopada. Zakłada on jedną ważną zmianę - wydłużenie terminu na modernizację do końca 2023 roku. Projekt wejdzie w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Rewolucja w sanatoriach 

Już niebawem sanatoria czekają duże zmiany, które obejmą także kuracjuszy. Od przyszłego roku resort planuje wprowadzenie elektronicznych skierowań, zmienione zostaną także warunki ustalania wysokości dopłat i rozliczania świadczeń. Rewolucyjnym rozwiązaniem, które ucieszy wielu pacjentów, będzie możliwość samodzielnego wyboru uzdrowiska. Ta zmiana ma zacząć obowiązywać od 2024 roku. 

Więcej informacji na temat aktualnych wydarzeń znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Więcej o: