Największe miasta w Polsce - jest nowe podium. Ujawniono dane z Narodowego Spisu Powszechnego

Dane Narodowego Spisu Powszechnego jasno wskazują najliczniej zamieszkałe miasta w Polsce. GUS podał także informacje dotyczące demografii kraju. Wynika z nich, że polskie społeczeństwo starzeje się oraz koncentruje się wokół metropolii. Dane zostały zbierane od 1 kwietnia 2021 do 30 września 2021 roku.

Więcej ciekawych informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Demografia naszego kraju znacznie się zmieniła, o czym świadczą najnowsze dane Narodowego Spisu Powszechnego. W porównaniu ze spisem z 2011 roku odnotowuje się spadek liczby ludności o 1,2 proc. Jeśli chodzi o podium miejsc najliczniej zamieszkałych także zaszły zmiany. 

Ludność koncentruje się w pobliżu wielkich metropolii 

Z danych wynika także, iż Polskę zamieszkuje 38 036 118 osób. Porównując tegoroczne wyniki, ze spisem z 2011, wskazać można spadek liczby ludności o 1,2 proc. Miasta zamieszkuje 59,8 proc. rodaków, zaś wsie 40,2 proc. osób. Najwięcej ludzi żyje w woj. mazowieckim, liczącym 5 514 tys. mieszkańców, co stanowi 14,5 proc. ludności całego kraju. W stosunku do ostatniego spisu, województwo notuje największy wzrost liczby mieszkańców (o 246 tys. osób).

Pierwsze dwa miejsca na podium nie są szczególnym zaskoczeniem - króluje niezmiennie Warszawa, która ma 1,86 mln mieszkańców. Drugie miejsce najliczniej zamieszkałego miasta zajmuje Kraków z liczbą 780 796. Z kolei trzecie, które dotychczas zajmowała Łódź, zastąpił Wrocław - mieszka tam obecnie 673 tysiące osób. W wielu województwach można natomiast odnotować spadek liczby ludności. Najmniejsze województwo pod względem liczby mieszkańców to opolskie - 954 tys. i lubuskie 991 tys. osób. Z obu regionów mieszkańcy licznie wyjeżdżają. 

Dane wskazują także największy spadek liczby ludności. Zanotowano go w województwie świętokrzyskim (6,6 proc.), opolskim (6,1 proc.), lubelskim (5,7 proc.). Z kolei największy przyrost nastąpił w woj. mazowieckim o 4,7 proc. i pomorskim o 3,6 proc. Rekord zanotowano w gminie Dobrzeń Wielki (woj. opolskie) - spadek mieszkańców wyniósł tam 36,2 proc. Na drugim miejscu widnieje gmina Hel (spadek o 24 proc.) oraz Dubicze Cerkiewne (woj. podlaskie), gdzie ubytek osób zamieszkujących gminę wyniósł 21,7 proc.

Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego. Polacy społeczeństwem starzejącym się

Dane Narodowego Spisu Powszechnego były zbierane od 1 kwietnia 2021 do 30 września 2021 roku. Wynika z nich, że polskie społeczeństwo starzeje się oraz koncentruje się wokół metropolii. To niejedyne wnoski - demografia naszego kraju także znacznie się zmieniła. Na przełomie dekady odsetek osób w wieku przedprodukcyjnym zmienił się z 18,7 proc. do 18,4 proc., w wieku produkcyjnym z 64,4 proc. do 59,3 proc., zaś w wieku poprodukcyjnym z 16,9 proc. do 22,3 proc. Wskazuje to, iż co piąty mieszkaniec polski ma ponad 60 lat. 

Zobacz wideo Borys: Największym zagrożeniem społeczno-gospodarczym w tym stuleciu jest demografia
Więcej o: