Kraje, do których zaszczepieni wjadą bez przeszkód. Jest wiele wakacyjnych kierunków [LISTA]

Na całym świecie trwają szczepienia przeciwko COVID-19. Wiele krajów, w tym popularne kierunki wakacyjne, już zapowiedziało, że ci, którzy otrzymają dwie dawki szczepionki, będą mogli swobodnie wjechać. Nie będą potrzebne testy czy kwarantanna. Oto miejsca, do których zaszczepieni pojadą bez przeszkód.

Chorwacja

Kraj wprowadził nowe zasady wjazdu, dzięki którym niektóre grupy podróżnych będą zwolnione z kwarantanny po przyjeździe.

Są to:

 • zaszczepieni przeciwko COVID-19 (14 dni od zakończenia całego cyklu szczepień), którzy mają ze sobą potwierdzenie szczepienia. W przypadku osób wyleczonych z COVID-19 wystarczające jest przyjęcie jednej dawki szczepionki;
 • posiadacze negatywnego wyniku testu PCR lub szybkiego testu antygenowego (z listy testów zaakceptowanych przez państwa członkowskie UE, wykonanych w laboratorium) - nie może być starszy niż 48 godzin;
 • wyleczeni z COVID-19 w okresie ostatnich sześciu miesięcy (tzw. ozdrowieńcy) - muszą posiadać potwierdzenie od lekarza o przebyciu choroby lub wynik pozytywnego testu PCR lub antygenowego (wykonany maksymalnie na 180 dni, ale minimum na 11 dni przed przekroczeniem granicy);
 • dzieci do 7. roku życia, które podróżują pod opieką rodziców/opiekunów spełniających któreś z powyższych kryteriów.

Z kolei dzieci powyżej 7. roku życia muszą spełnić jeden z poniższych wymogów:

 • okażą negatywny wynik testu PCR lub szybkiego testu antygenowego (z listy testów zaakceptowanych przez państwa członkowskie UE, wykonanych w laboratorium) - nie starszy niż 48h;

lub

 • zostały wyleczone z COVID-19 w okresie ostatnich sześciu miesięcy (tzw. ozdrowieńcy) - potrzebne jest potwierdzenie od lekarza o przebyciu choroby lub wynik pozytywnego testu PCR lub antygenowego (wykonany maksymalnie na 180 dni, ale minimum na 11 dni przed przekroczeniem granicy).

Skąd można wziąć zaświadczenie o szczepieniu? Informacje o przyjętej szczepionce dostępne są na Internetowym Koncie Pacjenta. Należy wybrać zakładkę "Profilaktyka", a następnie "Szczepienia". Po zaszczepieniu powinna pojawić się tam informacja o podanej dawce szczepionki przeciwko COVID-19. Tam też będzie można znaleźć kod QR potwierdzający szczepienie (dopiero po dwóch dawkach szczepionek Pfizer, Moderna i AstraZeneca oraz po jednej dawce szczepionki Johnson & Johnson). O wydruk kodu QR można poprosić także w punkcie szczepień. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz zapewnia, że zaświadczenie dostępne jest zarówno w języku polskim, jak i angielskim. 

Grecja

Osoby przyjeżdżające do Grecji powinny posiadać negatywny wynik testu na obecność koronawirusa typu PCR (zaświadczenie powinno zostać sporządzone w j. angielskim). Test należy przeprowadzić nie później niż 72 godziny przed przybyciem. Test jest obowiązkowy dla wszystkich (w tym dzieci powyżej 5. roku życia), niezależnie od sytuacji epidemiologicznej panującej w kraju wyjazdu. Jednak podobnie jak Chorwacja, tak i Grecja zdecydowała się potraktować osoby zaszczepione bardziej ulgowo.

 • Osoby, które mają ukończone szczepienie, co oznacza, że od przyjęcia ostatniej dawki szczepienia (w zależności od liczby wymaganych dawek) minęło 14 dni, nie muszą przy wjeździe okazywać negatywnego wyniku testu na obecność koronawirusa.
 • Zaszczepieni muszą mieć przy sobie odpowiednie potwierdzenie (po angielsku i/lub grecku), które powinno zawierać przynajmniej następujące informacje: imię i nazwisko, rodzaj/nazwę szczepionki, daty podania dawek, oznaczenie wystawcy szczepienia.

Warto dodać, że Grecja akceptuje nie tylko te szczepionki, które zostały zatwierdzone przez Europejską Agencję Leków. Preparaty, które zostały uznane przez greckie władze graniczne to: Pfizer BioNtech, Moderna, AstraZeneca - Oxford, Novavax, Johnson & Johnson, Sinovac Biotech, Gamaleya (Sputnik), Cansino Biologics oraz Sinopharm.

Bułgaria

Od 1 maja do kraju mogą wjeżdżać ci turyści, którzy posiadają jeden z poniższych dokumentów:

 • certyfikat ukończonego cyklu szczepień przeciwko COVID-19. Od przyjęcia ostatniej dawki powinno minąć co najmniej 14 dni przed przyjazdem do Bułgarii;
 • negatywny wynik testu PCR lub antygenowego;
 • dokument, który potwierdza, że przechorowali COVID-19. Powinien zostać wystawiony od 15 do 180 dni od daty pozytywnego wyniku testu PCR lub szybkiego testu antygenowego.

Gruzja

Podróżni z Unii Europejskiej oraz kilkunastu innych krajów (lista na stronie MSZ) muszą wypełnić formularz elektroniczny oraz zabrać ze sobą zaświadczenie o negatywnym wyniku testu PCR. Po trzech dniach od przyjazdu należy wykonać kolejny test PCR na własny koszt. Gruzja złagodziła jednak restrykcje dla większości zaszczepionych. Aby swobodnie wjechać, należy:

 • posiadać zaświadczenie po angielsku o przyjęciu dwóch dawek szczepionki przeciwko COVID-19;
 • wówczas nie trzeba już wypełniać specjalnego formularza elektronicznego ani okazywać wyniku testu;
 • dotyczy to przyjazdu ze wszystkich państw z wyjątkiem Indii. Osoby, które stamtąd przybywają, poza zaświadczeniem o przyjęciu dwóch dawek szczepionki powinny mieć także negatywny wynik testu PCR wykonanego w ciągu ostatnich 72 godz. przed przylotem (po angielsku) i przejść obowiązkową 14-dniową kwarantannę na własny koszt.

Słowenia

Słowenia wciąż wymaga 10-dniowej kwarantanny od osób przyjeżdżających z krajów o wysokim zagrożeniu epidemiologicznym (za taki uważana jest również Polska). Jest jednak kilka wyjątków. Na izolację nie muszą udawać się osoby, które:

 • są zaszczepione i pokażą zaświadczenie, że od przyjęcia drugiej dawki szczepionki upłynęło: co najmniej 7 dni w przypadku preparatu Pfizer i co najmniej 14 dni w przypadku szczepionek producentów: Moderna, Sputnik V, Sinovac Biotech i Sinopharm oraz 21 dni od przyjęcia pierwszej dawki szczepionki AstraZeneca lub Covishield. Uznawane są również zaświadczenia potwierdzające, że od podania pierwszej dawki szczepionki Johnson & Johnson upłynęło co najmniej 14 dni;
 • lub posiadają negatywny wynik testu PCR nie starszego niż 48 godzin i wykonanego w Strefie Schengen, Wielkiej Brytanii, USA, Australii, Izraelu, Kanadzie, Nowej Zelandii i Federacji Rosyjskiej. W punktach kontrolnych na lotniskach akceptowane są również rezultaty testów PCR wykonanych w Turcji i Serbii.
 • lub są ozdrowieńcami i posiadają zaświadczenie o przebyciu choroby (co potwierdza pozytywny wynik testu, od którego upłynęło co najmniej 21 dni i co najwyżej sześć miesięcy lub zaświadczenie lekarskie, że dana osoba chorowała na COVID-19, a od wystąpienia objawów nie upłynęło jeszcze sześć miesięcy).

Pozostałe osoby przyjeżdżające do Słowenii z Polski muszą odbyć 10-dniową kwarantannę. Od 15 maja ponownie jest możliwość wcześniejszego zakończenia kwarantanny, najwcześniej piątego dnia od jej rozpoczęcia, pod warunkiem negatywnego wyniku testu PCR.

Rumunia

Rumunia przy wjeździe wciąż wymaga posiadania negatywnego wyniku testu oraz 10-dniowej obowiązkowej kwarantanny. Zwolnione z tych restrykcji są m.in. osoby zaszczepione, które:

 • posiadają dokument, który potwierdza zaszczepienie dwiema dawkami szczepionki. Wymagane jest zaświadczenie imienne z placówki medycznej, w której dokonano szczepienia. Jeżeli wydane jest tylko w j. polskim, powinno być przetłumaczone przysięgle na język rumuński lub angielski.
 • ostatnią dawkę szczepionki przyjęły minimum 10 dni przed przyjazdem do Rumunii.

Z kwarantanny oraz posiadania testu zwolnieni są też ozdrowieńcy, którzy są w stanie udowodnić, że w ciągu ostatnich 90 dni przeszli COVID. Wymagane będą: pozytywny wynik testu PCR, od którego upłynęło min. 14 dni lub stosowny wypis ze szpitala, lub test typu IgG potwierdzający obecność przeciwciał, zrobiony maks. 14 dni przed przyjazdem do Rumunii (wszystkie dokumenty muszą być sporządzone lub przetłumaczone na j. rumuński lub j. angielski) lub inne adekwatne dokumenty.

Madera 

Podróżni zobowiązani są posiadać negatywny wynik testu na koronawirusa wykonanego nie wcześniej niż 72 godz. przed wylotem lub wykonać test na lotnisku po przylocie (na koszt rządu Madery). Z konieczności wykonania testu zwolnione są trzy grupy osób:

 • posiadające dokument potwierdzający zaszczepienie przeciw COVID-19 i dochowanie okresu aktywacji szczepionki;
 • posiadające zaświadczenie lekarskie stwierdzające, że w ostatnich 90 dniach poprzedzających przylot przeszły COVID-19;
 • osoby niepełnoletnie (przy czym w szczególnych przypadkach lokalne służby sanitarne mogą nakazać wykonanie testu).

Zaświadczenie o szczepieniu powinno być wydane po angielsku oraz zawierać: imię i nazwisko, datę urodzenia, numer identyfikacyjny pacjenta, rodzaj i datę przyjęcia szczepionek i informację o okresie aktywacji szczepionki.

Litwa

Aktualnie, aby wjechać z Polski na Litwę, należy posiadać negatywny wynik testu wykonanego 72 godziny przed przyjazdem oraz poddać się 10-dniowej kwarantannie. Kwarantanna może zostać skrócona po siedmiu dniach i kolejnym negatywnym teście wykonanym na własny koszt. Z wymogu posiadania testu oraz odbywania kwarantanny zwolnione są osoby, które:

 • posiadają zaświadczenie, że przyjęły obie dawki szczepionki przeciwko COVID-19, wydane w języku litewskim lub angielskim;
 • są ozdrowieńcami, którzy posiadają potwierdzenie, że przechorowali COVID-19, a zakażenie zostało potwierdzone testem PCR lub testem antygenowym nie później niż 180 dni przed przyjazdem na Litwę. Dokument potwierdzający powinien być po angielsku lub litewsku.

Choć coraz więcej krajów luzuje obostrzenia i przygotowuje się do zbliżającego sezonu letniego, przed zaplanowaniem podróży zawsze należy pamiętać o sprawdzeniu, jakie restrykcje obowiązują na miejscu (np. gdzie trzeba zasłaniać usta i nos, które miejsca są otwarte, czy obowiązuje godzina policyjna itp.). Ponadto polskie MSZ apeluje o unikanie zagranicznych podróży, które nie są konieczne i przypomina, że jeśli ktoś zdecyduje się na wyjazd, powinien liczyć się z "możliwymi trudnościami w powrocie do kraju, ograniczeniami w ruchu lotniczym, obowiązkiem poddania się kwarantannie lub samoizolacji, a także przeprowadzeniem dodatkowych badań lekarskich na zlecenie władz miejscowych". 

Szczegółowych informacji i komunikatów związanych z sytuacją epidemiologiczną w poszczególnych krajach należy szukać na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób, Światowej Organizacji Zdrowia oraz stronach rządowych poszczególnych państw.

Więcej o: