Podkarpacie. Niezwykłe odkrycie archeologów po 12 latach wykopalisk. Pochodzi z początków naszej ery

Na Podkarpaciu w miejscowości Gać archeolodzy znaleźli szkielet dziecka, a także szkielet ok. 30-letniej kobiety. Odkrycie to pochodzi z II wieku n.e.

Wykopaliska w miejscowości Gać na Podkarpaciu prowadzone były od 2008 r. pod kierunkiem dr Anny Lasoty-Kuś z Instytutu Archeologii i Etnologii PAN. O najnowszych odkryciach opowiedziała reporterce RMF FM. Archeolog najbardziej cieszy znalezienie dwóch pochówków szkieletowych – dziecka i ok. 30-letniej kobiety. Szkielet dziecka posiada dobrze zachowane zęby, dlatego badaczka uważa, że odkryte przez jej grupę szczątki pozwolą powiedzieć m.in. bardzo dużo o sposobie odżywiania dziecka. Jak wyglądała jego dieta? I czy były okresy, kiedy głodowało?

Podczas wykopalisk odkopano również szkielet ok. 30-letniej kobiety. Bogate wyposażenie grobu może wskazywać na wysoką pozycję tej osoby. "Myślę, że była kimś wyjątkowym, ponieważ taki pochówek wymagał dużo większego nakładu pracy. Poza tym zabytki, które znaleźliśmy w tym grobie, są nieco odmienne od tych, które były w grobach ciałopalnych. Mogła więc być kimś wyjątkowym, mogła też wywodzić się z innej grupy społecznej. Wiemy, że w sąsiedniej kulturze, kulturze wielbarskiej dominującą formą pochówku był pochówek szkieletowy" – mówiła w RMF FM.

Odkryte przez badaczy cmentarzysko jest datowane na połowę II wieku. Pochówki ciałopalne pochodzą z tzw. wczesnego okresu wpływów rzymskich, a więc z pierwszych dwóch wieków naszej ery. 

Zobacz wideo Jak zwiedzić Bieszczady... inaczej? [WIDEO]

Ogromna nekropolia

Cmentarzysko zostało wprawdzie odkryte już w przeszłości, ale przeprowadzone wówczas badania okazały się niekompletne. Jak mówiła archeolog, cmentarzysko zostało odkryte już na początku XX w., dokładnie w 1903 roku. Miejscowa ludność podczas prac ziemnych natrafiła na metalowe przedmioty. Akurat w okolicy, w miejscowości Przeworsk, przebywał profesor Karol Hadaczek. Podczas prac Hadaczek odkrył 180 grobów, a jego następcy jeszcze 100. Jest to więc ogromne cmentarzysko w porównaniu do innych nekropolii z tego okresu.

Prace archeologiczne na PodkarpaciuPrace archeologiczne na Podkarpaciu Anna Lasota-Kuś / Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Archeolog dodała, że w kurhanach badacze odnaleźli wiele przedmiotów pozyskanych z terenów Imperium Rzymskiego. Może to świadczyć o dalekosiężnych kontaktach tej ludności z mieszkańcami terenów położonych na południe.

Źródło: RMF FM

Więcej o: