Parki Narodowe otwarte. Od 20 kwietnia część szlaków dostępna dla turystów

Które Parki Narodowe są otwarte? Parki Narodowe to jedna z największych atrakcji turystycznych w Polsce. Od kiedy będą otwarte dla turystów? Które z tych miejsc można już odwiedzać?

Parki Narodowe w Polsce

W Polsce mamy 23 parki narodowe. Są to miejsca szczególnej troski i ochrony. Wpływ na ich ustanowienie miały unikatowe walory przyrodnicze, krajobrazowe itp. Obszary te są częściowo udostępnione dla turystów, którzy przebywając na ich terenie są zobowiązani do przestrzegania surowych reguł, które mają na celu maksymalną ochronę znajdujących się na ich terenie dóbr przyrodniczych. 

Otwarcie Parków Narodowych 20 kwietnia

W związku z panującą na świecie sytuacją epidemiczną i wprowadzonym w Polsce stanem epidemii, wydano decyzję o czasowym zamknięciu szlaków turystycznych i parków narodowych dla zwiedzających. Ponowne otwarcie parków narodowych będzie następowało stopniowo, począwszy od dnia 20 kwietnia 2020. Dyrekcje poszczególnych obszarów chronionych za pomocą stron internetowych informują, w jakim zakresie możemy obecnie zwiedzać tereny parków.

Niestety, jak na razie większość terenów chronionych pozostaje w dalszym ciągu niedostępna dla odwiedzających. Dzieje się to, aby w dalszym ciągu ograniczyć maksymalnie możliwość tworzenia się większych skupisk ludzi, co jest nieuniknione w miejscach tak atrakcyjnych pod względem turystycznym. Ich niewątpliwe walory przyciągają co dzień wielu odwiedzających, stąd na decyzję o całkowitym ich otwarciu przyjdzie nam zapewne jeszcze chwilę poczekać.

Parki Narodowe: otwarcie dla turystów w 2020 roku

Parki Narodowe otwarte zostały 20 kwietnia. Każdy z parków w indywidualny sposób otwierać będzie się dla turystów. Ograniczenia będą dotyczyć otwarcia poszczególnych szlaków, centrów i punktów informacyjnych oraz wystaw i obiektów znajdujących się na ich terenie.

 1. Babiogórski Park Narodowy - szlaki są otwarte z wyjątkiem Akademickiej Perci
 2. Pieniński Park Narodowy - szlaki są otwarte; ruiny zamku w Czorsztynie zostaną udostępnione w kolejnym etapie znoszenia ograniczeń związanych z epidemią
 3. Tatrzański Park Narodowy - możliwe jest wejście do dolin reglowych: Dolina Białego, Dolina Strążyska, Dolina za Bramką, Ku Dziurze.
 4. Ojcowski Park Narodowy - zamknięte pozostają liczne obiekty turystyczne i szlaki w obrębie parku
 5. Wielkopolski Park Narodowy - otwarty dla odwiedzających
 6. Kampinoski Park Narodowy - otwarte parkingi, szlaki turystyczne i ścieżki spacerowe, w dalszym ciągu pozostają zamknięte wszystkie inne obiekty terenowej infrastruktury turystycznej 
 7. Karkonoski Park Narodowy - otwarty dla zwiedzających z wyłączeniem wybranych szlaków
 8. Woliński Park Narodowy - otwarte szlaki turystyczne
 9. Bieszczadzki Park Narodowy - otwarte szlaki turystyczne
 10. Roztoczański Park Narodowy - szlaki turystyczne, ścieżki rowerowe, poznawcze i spacerowe otwarte dla zwiedzających
 11. Gorczański Park Narodowy - zamknięty pozostaje ośrodek edukacyjny i ekspozycja przyrodnicza
 12. Wigierski Park Narodowy - szlaki są otwarte; niedostępna pozostaje infrastruktura turystyczna
 13. Drawieński Park Narodowy - park jest otwarty, niedostępna pozostaje mała architektura leśna
 14. Poleski Park Narodowy - teren jest dostępny dla zwiedzających
 15. Biebrzański Park Narodowy - teren jest dostępny dla odwiedzających, ale trwają tam gigantyczne pożary. Dyrekcja Biebrzańskiego Parku Narodowego poinformowała, że każdy może wesprzeć akcję gaśniczą poprzez wpłaty pieniędzy na specjalne konto. Przelewów można dokonywać na konto o numerze 31 1130 1059 0017 3397 2620 0016 z tytułem wpłaty "darowizna pożar 2020". Środki zostaną przeznaczone na doposażenie ochotniczych straży pożarnej walczących z pożarem w tłumice, motopompy i paliwo
 16. Park Narodowy Gór Stołowych - obszar udostępniony jest dla zwiedzających
 17. Magurski Park Narodowy - odwołano zakaz wstępu na obszar parku
 18. Park Narodowy "Bory Tucholskie" - zamknięte pozostają dwa fragmenty zielonego szlaku pieszego we wschodniej i południowej części parku, reszta jest udostępniona zwiedzającym
 19. Narwiański Park Narodowy - kładka Waniewo - Śliwno oraz kładka wśród bagien w Kurowie pozostają nieczynne do odwołania; architektura turystyczna pozostaje nieczynna
 20. Białowieski Park Narodowy - udostępnione zostają: Park Pałacowy, Obręb Ochronny Rezerwat, Rezerwat Pokazowy Żubrów
 21. Park Narodowy "Ujście Warty" - szlaki i ścieżki udostępnione odwiedzającym, nieczynny pozostaje plac edukacyjny na Górce Czarnowskiej oraz ośrodek edukacyjny parku
 22. Słowiński Park Narodowy - udostępniony dla zwiedzających
 23. Świętokrzyski Park Narodowy - udostępniono wszystkie szlaki, nieczynne pozostaje muzeum przyrodnicze na Świętym Krzyżu i ośrodek edukacyjny

Parki Narodowe: kiedy otwarte są zazwyczaj?

Parki Narodowe w zwyczajnych warunkach otwarte są cały rok. W zależności jednak od specyfiki konkretnego parku, niektóre jego części mogą być okresowo niedostępne dla turystów (niektóre szlaki w parkach o charakterze górskim są czasowo zamykane ze względów bezpieczeństwa) lub też całkowicie niedostępne dla zwiedzających (takie obszary zamknięte są np.na terenie Puszczy Kampinoskiej). 

Uwaga: Od początku roku w lasach państwowych wybuchło ponad 200 pożarów, w wyniku czego spłonęło 66 hektarów. W lasach na obszarze niemal całego kraju obowiązuje trzeci, najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Od kilku dni płonie Biebrzański Park Narodowy. Wchodząc na teren leśny, zachowaj ostrożność!

Więcej o: