Biblioteka się kaja

Austriacka Biblioteka Narodowa (Wiedeń, Josefplatz 1), która w czasach reżimu hitlerowskiego okradała Żydów i wrogów politycznych, robi rozrachunek z narodowo-socjalistyczną przeszłością

W latach 1938-1945 do jej zbiorów trafiło ponad 150 tys. druków i 45 tys. innych obiektów. Od trzech lat trwa akcja zwracania ich pierwotnym właścicielom, a wystawa "Skradzione książki" (do 23 stycznia) prezentuje niechlubną przeszłość biblioteki.

http://www.onb.ac.at