Rowerem przez naftę

Lampa Łukasiewicza, pierwsza na świecie uliczna latarnia naftowa, kiwony pompowe, którymi do dziś wydobywa się ropę na Podkarpaciu - to wszystko zobaczymy na trasie nowego szlaku rowerowego Greenways, którego hasłem jest "Wielokulturowość na gorlickich ścieżkach". Pierwszy jego odcinek, właśnie ukończony, prowadzi "Śladami kolebki przemysłu naftowego". W przyszłości będzie można też tropić ślady Skrzetuskiego i Bohuna, Pogórzan i Łemków... Obok tras rowerowych powstaną piesze i konne. Wszystko z inicjatywy Partnerstwa dla Ziemi Gorlickiej pod egidą Gorlickiego Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości. Tel. (0-18) 35 36 072, e-mail: gowp@iap.pl