Siedem pereł na szlaku na Ziemi Wieluńskiej

Przemiana Polski z drewnianej w murowaną, którą zapoczątkował Kazimierz Wielki, postępuje nieubłaganie. Znikają drewniane domy, wiatraki, młyny i kościoły. Warto więc zobaczyć to, co ocalało, na przykład na ziemi wieluńskiej

W okolicy Wielunia jest wiele ciekawych i cennych zabytków architektury drewnianej, ale prawdziwe perły to siedem kościołów w tzw. stylu wieluńskim (patrz ramka): w Naramicach, Gaszynie, Łaszewie, Kadłubie, Popowicach, Grębieniu i Wierzbiu.

Wszystkie powstały na początku XVI w. (większość drewnianych kościołów w Polsce pochodzi z XVIII i XIX w., nieliczne z XVII w.).

Trafimy do nich szosą nr 45 z Wielunia do Praszki.

W Gaszynie (tuż za rogatkami Wielunia) jedziemy kawałek szosą przez wieś, za sklepem i przystankiem PKS skręcamy w prawo i po lewej stronie widzimy otoczony starymi drzewami kościół Najświętszej Marii Panny. Jest w bardzo dobrym stanie. W środku warto przyjrzeć się późnorenesansowemu i barokowemu wystrojowi wnętrza. Szczególnie interesujący jest główny ołtarz i blacha trumienna z herbem Jakuba Gaszyńskiego.

Wracamy na szosę i po chwili docieramy do Kadłuba. Po prawej stronie szosy stoją obok siebie dwa kościoły. Jeden nowy, murowany i nieciekawy. Drugi piękny, pochodzący z 1520 r. kościół św. Andrzeja, w opłakanym stanie: przeciekający dach, podniszczony gont, zaniedbane ściany. Do środka można wejść po porozumieniu się z proboszczem.

Ruszamy w kierunku południowym. Dwa dalsze kościoły znajdują się ok. 2 km w lewo od szosy nr 45. Ten w Popowicach wciąż wygląda pięknie, chociaż widać na nim upływ czasu - niektóre deski oszalowania nadają się tylko do szybkiej wymiany. Wnętrze po remoncie (budowla groziła zawaleniem) jest znacznie przerobione, ściany obito boazerią, pod którą zniknęły stare polichromie. Zachowało się kilka cennych obrazów, w tym słynący cudami Matki Bożej Miłosiernej w głównym ołtarzu, odsłaniany tylko w czasie nabożeństw.

Do Grębienia dojedziemy przez Józefów. Kościół leży trochę na uboczu wsi, dzięki czemu jest doskonale wyeksponowany. W środku surowe belki, piękne, choć częściowo zatarte polichromie późnogotyckie i wczesnorenesansowe oraz ołtarz z rzeźbami Matki Boskiej z Dzieciątkiem, św. Barbary i św. Mikołaja.

Kościół św. Leonarda w Wierzbiu znajduje się ok. 12 km od Wielunia, przy drodze do Ożarowa. Warto zwrócić uwagę na portale wejściowe, które mają profil tzw. oślego grzbietu (rodzaj łuku symetrycznego składającego się z dwóch linii esowych, z charakterystycznym ostrym zakończeniem w górnej części).

W Łaszewie, ok. 8 km na wschód od Wierzbia (trzeba trochę kluczyć wąskimi szosami), jest najładniejsza po Grębieniu świątynia. Bardzo zadbana, odrestaurowana, w środku zachowały się polichromie i gotycka Pieta z XV w.

Do Naramic jest trochę dalej. Trzeba wrócić do Wielunia, pojechać szosą na Wrocław i zaraz za miejscowością Biała skręcić w lewo. Kościół jest ładnie położony, zadbany, niestety nie ma wieży tak charakterystycznej dla stylu wieluńskiego.

Zwiedzanie kościołów warto połączyć z wizytą w maleńkim Ożarowie. Znajduje się tutaj jeden z najpiękniejszych drewnianych dworków alkierzowych z XVIII w., w którym od 1981 r. działa Muzeum Wnętrz Dworskich (9-15.30, weekendy 12-15.30, bilet 3 zł, ulgowy i wycieczkowy 2 zł, tel. (0-43) 841 17 24). Zobaczymy m.in. salon, pokój myśliwski i alkowę. Poczujemy się tu nie jak w muzeum, ale jak w mieszkaniu, w którym za chwilę pojawią się gospodarze.

Tuż obok Ożarowa, w Kocilewie, staraniem Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Wnętrz Dworskich odremontowano wiatrak koźlak. Co ciekawe, postawiono go w naturalnym otoczeniu, a nie w skansenie, jak to zazwyczaj bywa.