Kościół św. Kazimierza w Wilnie

Kościół św. Kazimierza imponuje rozmiarami. Jest to barokowa świątynia, której wznoszenie rozpoczęto po kanonizowaniu Kazimierza Jagiellończyka, który stał się patronem Litwy

Zbudowana została na planie krzyża łacińskiego, z kopułą nad przecinającymi się nawami. Od strony ulicy widzimy fasadę ozdobioną dwiema wieżyczkami. Kościół był wielokrotnie niszczony i zamieniany na stajnię, magazyny aż wreszcie w Muzeum Ateizmu. Dopiero w marcu 1989 kościół przywrócono wiernym.